Slim eten?

3,7 miljoen euro voor onderzoek naar voeding, cognitie en gedrag

16 juli 2013

Kan visvetzuur de leerprestaties van scholieren verbeteren? Welke rol speelt voeding bij verouderingsprocessen? Hoe ga je emotie-eten te lijf? Dat zijn enkele onderzoeksvragen die beantwoord zullen worden binnen het nieuwe NWO-onderzoeksprogramma Food, Cognition and Behaviour. Het programma gaat over gezonde keuzes en gezond eetgedrag, en over effecten van voeding op cognitieve gezondheid. Binnen de vijf toegekende onderzoeksprojecten werken publieke en private partners samen.

De financieringsronde kende twee thema's: 'Sociale, psychologische, biologische en neurocognitieve mechanismen van voedselkeuze en eetgedrag' en 'Mechanismen van korte- en langetermijneffecten van voedsel (ingrediënten) op cognitieve ontwikkeling, cognitieve gezondheid en cognitieve prestaties'.

De vijf projecten die financiering krijgen, hebben een looptijd van achttien maanden tot vijf jaar en variëren van 0,2 tot 1,5 miljoen euro per project. Binnen de onderzoeken werken wetenschappers uit kennisinstellingen samen met private partners uit de voedingsmiddelenindustrie. De partners van buiten de wetenschap financieren de helft van het onderzoek.

Het programma Food, Cognition and Behaviour is een gezamenlijk initiatief van het Nationaal Initiatief Hersenen en Cognitie, de NWO-gebieden Maatschappij- en Gedragswetenschappen en Aard- en Levenswetenschappen en ZonMw. Dit najaar wordt een tweede ronde gelanceerd.

Over NWO

De Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO) is met een budget van 625 miljoen euro per jaar een van de grootste wetenschapsfinanciers in Nederland. NWO stimuleert kwaliteit en vernieuwing in de wetenschap door het beste onderzoek te selecteren en te financieren. NWO beheert onderzoeksinstituten van (inter)nationaal belang, geeft mede richting aan het wetenschappelijk onderzoek in Nederland en brengt wetenschap en maatschappij bij elkaar. Onderzoeksvoorstellen worden beoordeeld en geselecteerd door vooraanstaande wetenschappers uit binnen- en buitenland. Dankzij financiering van NWO kunnen meer dan vijfduizend wetenschappers onderzoek doen.

Lijst gehonoreerde onderzoeksprojecten

De hoofdaanvragers staan op alfabetische volgorde genoemd:

Food2Learn: Effect van visvetzuren op leerprestaties, cognitieve prestaties en gedrag van adolescenten Dr. R.H.M. de Groot, Open Universiteit
Is omega-3 vetzuursuppletie bij gezonde adolescenten zinvol om de prestaties op school te verbeteren? Onderzocht wordt het effect van een jaar suppletie met omega-3 vetzuren uit Krill olie op leerprestaties, cognitieve prestaties en gedrag van gezonde 14-15 jarige adolescenten die op de MAVO/VMBO zitten.

Overeten: Once you pop, you just can't stop?
Prof. dr. A.T.M. Jansen, Universiteit Maastricht
Pringles maakte er ooit haar slogan van: 'once you pop, you just can’t stop'. In dit project wordt onderzocht of het hebben van zo’n gedachte (mindset) er toe kan leiden dat biologische mechanismen zich gaan gedragen zoals je denkt, dus alsof ze nog niet genoeg gegeten hebben.

Emotioneel overeten: samenspel van genetische en cognitieve stressgevoeligheid?
Dr. C.R. Markus, Universiteit Maastricht
Veel mensen gaan overeten onder stress en de afgelopen 25 jaar is dit 'emotioneel overeten' flink toegenomen. In dit project wordt een nieuw model getoetst waarbij wordt verondersteld dat juist de combinatie van genetische en cognitieve stressgevoeligheid mensen gevoeliger maakt voor de emotioneel belonende waarde van lekkere snacks.

Een nieuw raamwerk voor succesvolle voedingsinterventies
Prof. dr. D.T.D. de Ridder, Universiteit Utrecht
Dit project leidt tot inzichten in de keuzecontext die het gedrag van de consument op subtiele wijze kunnen ombuigen naar consumptie van meer gezonde producten. Daarbij gaat het om aspecten als bijvoorbeeld de populariteit van een product en het toevoegen van een emotionele boodschap op de verpakking van een product.

De rol van voeding bij verouderingsprocessen
Prof. dr. P. Scheltens, VU Medisch Centrum Amsterdam
Onderzoeksproject naar de rol van voeding bij verouderingsprocessen zoals cognitieve achteruitgang. Een specifieke nutritionele samenstelling zal worden getest, die is ontwikkeld om verbindingen tussen hersencellen te bevorderen. Met behulp van gespecialiseerde hersenscan-technieken worden de werkingsmechanismen die relevant zijn voor cognitieve achteruitgang bij veroudering bekeken.

Bron: NWO

Kenmerken

Wetenschapsterrein

Aard- en Levenswetenschappen Maatschappij- en Gedragswetenschappen Hersenen, Cognitie, Gedrag

Speerpunt

Thema: Agro, food en tuinbouw (2011-2014) Samenwerken in thema's (2011-2014)

Contact

Neem voor meer informatie contact op met de afdeling Communicatie, via +31 (0)70 344 07 29 of mail naar: