Roadmap Advanced Instrumentation enthousiast ontvangen

13 juni 2013

Op 3 juni heeft ing. Amandus Lundqvist, boegbeeld van de Topsector Hightech Systems and Materials (HTSM) de Roadmap Advanced Instrumentation in ontvangst genomen, in aanwezigheid van vertegenwoordigers van bedrijven en kennisinstellingen in het Biosciencepark Leiden.

Dr. Marco Beijersbergen, voorzitter van het Roadmapteam Advanced Instrumentation,  overhandigt de roadmap aan HTSM-boegbeeld ing. Amandus Lundqvist (op de foto links). Foto: Anita van Stel/FOMDr. Marco Beijersbergen, voorzitter van het Roadmapteam Advanced Instrumentation, overhandigt de roadmap aan HTSM-boegbeeld ing. Amandus Lundqvist (op de foto links). Foto: Anita van Stel/FOM

In vogelvlucht kwamen de gezamenlijke uitdagingen langs, met de kansen en ambities over de volle breedte van het high tech instrumentatieveld. Lundqvist sprak van een unieke gebeurtenis: 'Nederland is sterk, omdat industrie en wetenschappelijke instellingen elkaar vertrouwen, in allerlei dwarsverbanden werken, en bereid zijn in een open innovatiemodel wensen uit te spreken en kennis met elkaar te delen. Deze roadmap zal uitmonden in baanbrekende technologieën.'

Modelvoorbeeld 

Diverse sprekers, zowel van het mkb als grote bedrijven, toonden hun enthousiasme voor de wijze waarop de samenwerking binnen dit vakgebied hun bedrijf tot ontwikkeling en groei kan brengen. Het economische belang van deze roadmap is aanzienlijk, getuige de grote steun van de aanwezigen uit het bedrijfsleven. Hun kennis, kunde en doelmatigheid zal bijdragen aan het succes van deze branche. Dr. Roland van Vliet (TNO) stelde dat de intensieve kruisbestuiving van de Big Science en de bedrijven in drie jaar voor een verdubbeling van de omzet in de industrie kan zorgen. 'Advanced Instrumentation is een modelvoorbeeld van hoe het topsectorenbeleid moet werken en als zodanig een startmotor voor andere sectoren', aldus Van Vliet. Niet alleen heeft het proces rond de invulling van de roadmap de relaties tussen bedrijven en de (para-) universitaire sector versterkt, maar ook nu al voor meer en betere contacten tussen de bedrijven onderling gezorgd.

In december 2012 namen TNO en enkele NWO-instituten het initiatief tot de Roadmap Advanced Instrumentation. Deze omvat instrumenten en infrastructuur voor grote wetenschappelijke projecten in nationale en internationale context, zoals bijvoorbeeld CERN, ESA, ESO, ITER, SKA, maar daarnaast ook high end instrumenten voor wetenschappelijke, analytische en medische toepassingen, of high tech productieapparatuur.

Kennistafels 

Op advies van het Topteam HTSM is vervolgens een proces gestart, waarmee het bedrijfsleven een grotere, sturende rol bij de invulling van de roadmap werd toebedeeld. Vertegenwoordigers van vijftig grote en kleine bedrijven haakten aan bij de ontwikkeling van de plannen, via discussies aan ‘kennistafels’, samen met vertegenwoordigers van universiteiten en kennisinstellingen. Dr. Marco Beijersbergen, eigenaar van Cosine Research BV en voorzitter van het Roadmapteam Advanced Instrumentation, memoreerde dat het voor bedrijven heel belangrijk is vanaf de start betrokken te zijn bij wetenschappelijke ontwikkelingen. De Roadmap Advanced Instrumentation is dan ook – voor het eerst – een vanuit de industrie aangestuurde blauwdruk van die aspecten in bedrijven waaraan de wetenschap kan gaan bijdragen. Beijersbergen benadrukte dat veel bedrijven, zowel mkb als multinationals, nu naast elkaar acteren. 'Deze roadmap kan ze bij elkaar brengen, in consortia. Het is zaak om tempo te maken, zodat innovatie snel zijn beslag krijgt.'

Meer dan vijftig bedrijven hebben aangegeven te willen participeren in de programma’s van de Roadmap Advanced Instrumentation. Inmiddels is de Roadmap Advanced Instrumentation enthousiast ontvangen door het Topteam HTSM. Nadat de roadmap deze zomer officieel is opgenomen in de Topsector HTSM, kan de programmatische invulling van start gaan.


Bron:

Contact

Neem voor meer informatie contact op met de afdeling Communicatie, via +31 (0)70 344 07 29 of mail naar: