Richard Slotman directeur nieuw Nationaal Regieorgaan Praktijkgericht Onderzoek SIA bij NWO

21 november 2013

Drs. Richard Slotman wordt per 1 januari 2014 inhoudelijk directeur van het nieuwe Nationaal Regieorgaan Praktijkgericht Onderzoek SIA (NRPO-SIA). Het regieorgaan wordt ondergebracht bij NWO. De tweedegeldstroom voor hbo-onderzoek krijgt hiermee een volwaardige plaats in het nationale kennissysteem.

Drs. Richard Slotman, inhoudelijk directeur Nationaal Regieorgaan Praktijkgericht Onderzoek SIA (NRPO-SIA)Drs. Richard Slotman, inhoudelijk directeur Nationaal Regieorgaan Praktijkgericht Onderzoek SIA (NRPO-SIA)

De missie van NPRO-SIA is het stimuleren en verder versterken en vernieuwen van het praktijkgericht onderzoek van hogescholen, en bevorderen dat de kennis die uit dit onderzoek voortkomt wordt toegepast in bedrijven en instellingen en in het onderwijs van de hogescholen.

In het voorjaar 2013 ondertekenden minister van OCW dr. Jet Bussemaker, de deelnemende organisaties in de Stichting Innovatie Alliantie (de Vereniging Hogescholen, VNO-NCW, MKB-Nederland, Syntens, TNO en Novay) en prof. dr. Jos Engelen, voorzitter van NWO, het convenant waarmee de oprichting van het Nationaal Regieorgaan Praktijkgericht Onderzoek SIA een feit werd.

Het bureau van het regieorgaan wordt gehuisvest bij NWO/STW (Technologiestichting STW) in Utrecht. Chris Mombers, adjunct-directeur van STW, wordt directeur beheer. Het bureau van NRPO heeft 8,5 fte medewerkers en krijgt van het departement van OCW een jaarlijks budget van 23 miljoen euro. De huidige activiteiten van de Stichting Innovatie Alliantie gaan op in die van NRPO-SIA.

Richard Slotman (1956) heeft ruime ervaring op het snijvlak van onderwijs, ondernemerschap en onderzoek. Sinds 2003 was hij als programmanager bij de Stichting Innovatie Alliantie o.a. verantwoordelijk voor beleidsontwikkeling, strategie en het netwerk opbouwen. Sinds de jaren ’80 was de rode draad in zijn loopbaan een rol in uiteenlopende strategische vraagstukken en onderwijsvernieuwing in het hbo, na een start in 1980 als docent Nederlands. 


Bron: NWO