Pilot call Joint Programming Initiative Cultural Heritage and Global Change

10 januari 2013

Op 10 januari is de eerste call in het Joint Programming Initiative (JPI) Cultural Heritage and Global Change gepubliceerd. Het betreft een pilot call van beperkte omvang gericht op netwerkactiviteiten, uitwisseling van experts, pilot projecten en haalbaarheidsstudies.

De onderwerpen waarop aanvragen kunnen worden ingediend, zijn:

  • Methods, tools (including non-invasive instruments) and modelling for understanding damage and decay mechanisms (including the effects of weathering and climate change) on tangible heritage (including buildings, sites and landscapes);
  • Materials, technologies and procedures for the conservation of tangible cultural heritage;
  • Use and re-use of buildings and landscapes, including the relationship between changes of use and public policy, including costs and added value (for example as a result of planning regulations and urban development);
  • Increasing understanding of cultural values, valuation, interpretation, ethics and identity around all forms of cultural heritage (tangible, intangible and digital heritage).

De deadline voor de indiening van aanvragen is 5 april 2013.

In het JPI participeren voor Nederland NWO-Geesteswetenschappen en OCW/Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed. Zij financieren gezamenlijk de Nederlandse deelname aan de eerste pilot call. In totaal is er in deze call voor Nederlandse onderzoekers een bedrag van maximaal € 300.000 beschikbaar.

Consortia met partners uit tenminste drie verschillende landen kunnen aanvragen in deze pilot call indienen. Naast Nederland nemen de volgende landen deel: België, Cyprus, Denemarken, Frankrijk, Groot-Brittannië, Ierland, Italië, Litouwen Noorwegen, Polen, Slovenië en Spanje.

Het Nederlandse deel van een aanvraag mag maximaal € 50.000 bedragen, te besteden aan netwerkactiviteiten, uitwisseling van experts, pilot projecten en haalbaarheidsstudies.

Bekijk de volledige 'eligibility criteria' voor Nederlandse deelname


Bekijk de Pilot Call Announcement van JPI Cultural Heritage and Global Change


Bron: NWO

Kenmerken

Wetenschapsterrein

Geesteswetenschappen

Programma

JPI Cultural Heritage and Global Change

Speerpunt

Samenwerken in thema's (2011-2014) Thema: Creatieve industrie (2011-2014)