NWO partner in internationaliseringsprogramma National Science Foundation

30 mei 2013

NWO is partner geworden binnen het Graduate Research Opportunities Worldwide-programma van NSF (de Amerikaanse counterpart van NWO), gericht op het geven van internationale ervaring aan excellente Amerikaanse promovendi. Door deze studenten toegang tot Nederland te bieden zullen bestaande samenwerkingsverbanden tussen Nederlandse en Amerikaanse onderzoekgroepen versterkt worden. NSF werkt met een select aantal landen samen binnen GROW, nu in totaal twaalf.

Cora Marrett (NSF) en Jos Engelen (NWO)Cora Marrett (NSF) en Jos Engelen (NWO)

De NSF selecteert toppromovendi die drie tot twaalf maanden onderzoek zullen verrichten aan een Nederlands onderzoeksinstituut of instelling. Dat is goed voor de kennisuitwisseling en versterking van de relatie tussen Nederlandse onderzoekers en Amerikaanse toponderzoekers in de dop. De VS is de belangrijkste samenwerkingspartner voor Nederland als gekeken wordt naar internationale co-publicaties.

De samenwerking binnen GROW is bekrachtigd door ondertekening van een 'letter of intent' door NWO-voorzitter prof. Jos Engelen en zijn NSF-counterpart dr. Cora Marrett, acting director op de jaarlijkse Global Research Council Meeting in Berlijn op 28 mei.

 


Bron: NWO

Contact

Neem voor meer informatie contact op met de afdeling Communicatie, via +31 (0)70 344 07 29 of mail naar: