NWO koppelt wetenschap aan topsectoren

NWO draagt bij aan topsectoren via PPS, gezamenlijke programmering en vrij onderzoek

26 juni 2013

Op verzoek van het kabinet hebben NWO, KNAW, TO2, VSNU, Vereniging Hogescholen, VNO-NCW en MKB Nederland afspraken gemaakt over de samenwerking tussen onderzoekers en bedrijfsleven binnen topsectoronderzoek. De afspraken maken o.a. de verbinding tussen fundamenteel onderzoek en de topsectoren transparanter. NWO is verantwoordelijk voor het selecteren van de beste onderzoeksprojecten binnen de topsectoren via het NWO-systeem van open competitie, volgens de gebruikelijke kwaliteitsmaatstaven.

Drie pijlers

Samengevat bestaat de bijdrage van NWO voor de topsectoren uit drie pijlers:

  1. Publiek Private Samenwerking (PPS). Drie varianten, met als variabele o.a. de bijdrage vanuit het bedrijfsleven. Activiteiten komen voort uit gezamenlijke programmering. Een private bijdrage is vereist.
  2. Publiek Private programmering (PPP): activiteiten komen voort uit gezamenlijke programmering van onderzoek. Er is geen private bijdrage vereist.
  3. Vrij onderzoek gericht op topsectoren waarbij verschillende NWO-instrumenten zoals Vrije competitie en talentprogramma’s kunnen worden ingezet.

Voor elk van de topsectoren komt bij NWO één aanspreekpunt voor onderzoekers, universiteiten en bedrijven.

De expertgroep die spelregels opstelde voor samenwerking binnen de topsectoren omtrent fundamenteel onderzoek was breed samengesteld uit bedrijfsleven, overheid, NWO, universiteiten en HBO.

De NWO-bijdrage aan de topsectoren loopt op tot 275 miljoen euro in 2015. Daarvan is een bedrag oplopend tot om en nabij 100 miljoen euro in 2015 gekoppeld aan PPS in topsectoren. Het jaarlijks totaalbudget van NWO is zo’n 625 miljoen euro.

Continuïteit investering in onderzoek en innovatie

De kenniscoalitie (NWO, KNAW, TO2, VSNU, Vereniging Hogescholen, VNO-NCW en MKB Nederland) steunt met een gezamenlijk statement de nieuwe spelregels en vraagt aandacht van kabinet en Tweede Kamer voor het belang van continuïteit voor het investering in onderzoek en innovatie.

Over NWO

De Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO) is een van de grootste wetenschapsfinanciers in Nederland. NWO stimuleert kwaliteit en vernieuwing in de wetenschap door het beste onderzoek te selecteren en financieren. NWO beheert onderzoeksinstituten van (inter)nationaal belang, geeft mede richting aan het wetenschappelijk onderzoek in Nederland en brengt wetenschap en maatschappij dichter bij elkaar. Onderzoeksvoorstellen worden beoordeeld en geselecteerd door vooraanstaande wetenschappers uit binnen- en buitenland. Dankzij financiering van NWO kunnen meer dan 5000 wetenschappers onderzoek doen.

Meer informatie


Bron: NWO

Kenmerken

Wetenschapsterrein

NWO-breed Sociale en Geesteswetenschappen Toegepaste en Technische Wetenschappen Exacte en Natuurwetenschappen

Speerpunt

Samenwerken in thema's (2011-2014)

Contact

Neem voor meer informatie contact op met de afdeling Communicatie, via +31 (0)70 344 07 29 of mail naar: