NWO investeert ruim 38 miljoen in talentvolle jonge onderzoekers

23 juli 2013

155 veelbelovende, jonge onderzoekers kunnen de komende drie jaar hun wetenschappelijke ideeën verder uitwerken dankzij een Veni van NWO. Een Veni-financiering bedraagt maximaal 250.000 euro en is één van de persoonsgebonden financieringsvormen van NWO om wetenschappelijk talent te stimuleren. De wetenschappers doen onderzoek naar een breed scala aan onderwerpen, van kwetsbaarheid voor stress in het brein, tot (Europese) grenzen aan sociale solidariteit en hoe het gebruik van plasma vliegtuigen aerodynamischer kan maken.

Veni's zijn maximaal drie jaar geleden gepromoveerd. Ze zijn vrij om hun onderzoeksonderwerp te kiezen. Op deze manier stimuleert NWO nieuwsgierigheidsgedreven en vernieuwend onderzoek. Veni biedt onderzoekers een eerste opstap in hun wetenschappelijke carrière. Zij gebruiken de Veni-toekenning hoofdzakelijk als salaris tijdens de onderzoeksperiode van drie jaar en schaffen specifieke apparatuur aan als dat nodig is.

Veni maakt onderdeel uit van de prestigieuze Vernieuwingsimpuls van NWO, bestaande uit Veni, Vidi en Vici. Hiermee biedt NWO wetenschappers in verschillende stadia binnen hun carrière de mogelijkheid om grensverleggend onderzoek te doen.

Meer inzicht en beter beleid door wetenschap

De Veni's van 2013 vertegenwoordigen veel verschillende wetenschappelijke disciplines. Een groot deel van de onderzoeken sluit direct aan bij actuele maatschappelijke vraagstukken. Zo onderzoeken Veni's hoe overstromingsrisico's eerlijk en efficiënt verdeeld kunnen worden, hoe infectiebronnen van schadelijke botnets achterhaald kunnen worden en hoe diagnose en behandeling van verminderde vruchtbaarheid verbeterd kunnen worden.


Veel aanvragen voor Veni

In totaal dienden 1001 onderzoekers een aanvraag voor Veni in. 155 wetenschappers ontvangen uiteindelijk een Veni, wat neerkomt op een toekenningspercentage van 15,5%.

Van de 1001 aanvragen werden 535 (53%) voorstellen door mannen en 466 (47%) door vrouwen ingediend. De honoreringskans voor vrouwen is 13,9%, tegen 16,8% voor mannen. Dit verschil was vorig jaar in de Veni-ronde eveneens aanwezig en was toen nog wat groter (13,3% honoreringskans vrouwen tegenover 17,4% honoreringskans mannen).

Honoreringen vonden plaats na een selectie door vakgebied-specifieke beoordelingscommissies van gerenommeerde wetenschappers.

Over NWO

De Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO) is met een budget van 625 miljoen euro per jaar een van de grootste wetenschapsfinanciers in Nederland. NWO stimuleert kwaliteit en vernieuwing in de wetenschap door het beste onderzoek te selecteren en te financieren. NWO beheert onderzoeksinstituten van (inter)nationaal belang, geeft mede richting aan het wetenschappelijk onderzoek in Nederland en brengt wetenschap en maatschappij bij elkaar. Onderzoeksvoorstellen worden beoordeeld en geselecteerd door vooraanstaande wetenschappers uit binnen- en buitenland. Dankzij financiering van NWO kunnen meer dan vijfduizend wetenschappers onderzoek doen.

Meer informatie


Bron: NWO

Contact

Neem voor meer informatie contact op met de afdeling Communicatie, via +31 (0)70 344 07 29 of mail naar: