NWO investeert in apparaten en databases

21 februari 2013

De Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO) heeft binnen het programma Investeringen NWO-middelgroot aan 15 projecten financiering toegekend voor de aanschaf van apparatuur en het opzetten van dataverzamelingen. De totale investering bedraagt 6,5 miljoen euro.

Veel onderzoekers zijn voor hun werk afhankelijk van grote apparaten, dataverzamelingen en nieuwe software. Met Investeringen NWO-middelgroot financiert NWO voorzieningen die voor individuele groepen vaak te duur zijn.

Binnen deze ronde investeert NWO onder andere in een hogesnelheidscamera om kosmische radioflitsen te meten; een ultramicroscoop om gekleurde weefsels in 3D te analyseren om zo de onderlinge cellulaire samenhang in gehele embryo’s of tumoren te visualiseren; een instrument waarmee microscopische hoeveelheden water en koolzuurgas uit gesteenten gekraakt kunnen worden en een verzameling van neuropsychologische testgegevens van 10.000 mensen.

In totaal ontving NWO 69 uitgewerkte aanvragen voor deze ronde van Investeringen NWO-middelgroot. Wetenschappers in binnen- en buitenland beoordeelden de voorstellen. Uiteindelijk werden 15 voorstellen gehonoreerd. Onderaan dit bericht vindt u een alfabetische lijst met de gehonoreerden en een titel van het onderzoeksproject.

De toekenningen vallen binnen vier wetenschapsgebieden van NWO: Aard- en Levenswetenschappen, Maatschappij- en gedragswetenschappen, Exacte Wetenschappen, en ZonMw. Geesteswetenschappen, Natuurkunde en STW stellen via hun open competitie middelen voor investeringen beschikbaar. Eind augustus 2013 zullen naar verwachting Aard- en Levenswetenschappen, Exacte Wetenschappen en Maatschappij- en gedragswetenschappen een nieuwe ronde starten.

Investering stimuleren

Met Investeringen NWO-middelgroot wil NWO investeringen in onderzoeksinfrastructuur aanmoedigen en steunen. NWO betaalt maximaal 75 procent van de kosten van de investeringen. De instelling waaraan het onderzoek wordt uitgevoerd, draagt minimaal 25 procent bij. De bijdrage van NWO varieert van 110.000 tot 1.500.000 euro.

Over NWO

De Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO) is met een budget van ruim 500 miljoen euro per jaar een van de grootste wetenschapsfinanciers in Nederland. NWO stimuleert kwaliteit en vernieuwing in de wetenschap door het beste onderzoek te selecteren en te financieren. NWO beheert onderzoeksinstituten van (inter)nationaal belang, geeft mede richting aan het wetenschappelijk onderzoek in Nederland en brengt wetenschap en maatschappij dichter bij elkaar. Onderzoeksvoorstellen worden beoordeeld en geselecteerd door vooraanstaande wetenschappers uit binnen- en buitenland. Dankzij financiering van NWO kunnen meer dan vijfduizend wetenschappers onderzoek doen.


Bron: NWO