3 miljoen voor onderzoek naar Voeding, Cognitie en Gedrag

26 november 2013

Eind november heeft NWO de tweede financieringsronde gelanceerd van een onderzoeksprogramma over de interacties tussen voeding en de mens - Food, Cognition and Behaviour. Het programma gaat over gezonde keuzes en gezond eetgedrag, en over effecten van voeding op cognitieve gezondheid. Binnen de onderzoeksprojecten werken publieke en private partners samen. De call geeft ruimte aan twee projectvormen - klein en kortlopend (6 tot 18 maanden, max. € 100.000) en groot en langlopend (2 tot 5 jaar, max. € 1.000.000).

Het programma is een gezamenlijk initiatief van het Nationaal Initiatief Hersenen en Cognitie, de NWO-gebieden Maatschappij- en Gedragswetenschappen en Aard- en Levenswetenschappen en ZonMw. De sluitingsdatum voor de verplichte indiening van projectideeën is 20 mei 2014. De deadline voor het indienen van complete aanvragen is 23 juni 2014, 11.59 uur.

Lees de volledige tekst van het onderzoeksprogramma Food, Cognition and Behaviour op de NWO-website.

Projectideeën en Matchmaking

Voorafgaand aan een aanvraag is men verplicht een projectidee in te dienen. Deze ideeën worden gebruikt om contacten tussen wetenschappelijke, private en publieke partijen te faciliteren. Als in de eerste maanden na de publicatie van de call veel indieners van projectideeën aangeven dat zij gebaat zijn bij een matchmaking evenement, dan zal NWO dit begin maart 2014 organiseren.

Bron: NWO

Kenmerken

Wetenschapsterrein

Maatschappij- en Gedragswetenschappen Hersenen, Cognitie, Gedrag Aard- en Levenswetenschappen

Programma

Food cognition and behaviour

Speerpunt

Samenwerken in thema's (2011-2014) Thema: Agro, food en tuinbouw (2011-2014)