Netwerkbijeenkomst 6 december 2012 kwaliteit van leven en gezondheid

23 januari 2013

Op donderdag 6 december 2012 vond in het kader van het nieuwe NWO-programma Kwaliteit van leven en gezondheid een netwerkbijeenkomst plaats. Binnen dit programma zullen onderzoekers samenwerken met relevante maatschappelijke organisaties en/of bedrijven. De bijeenkomst stond open voor wetenschappers en vertegenwoordigers van maatschappelijke organisaties en bedrijven.

Doel van de bijeenkomst was tweeledig:

  • De aanwezigen informeren over de opzet van het programma Kwaliteit van leven en gezondheid De volgende personen hebben tijdens de bijeenkomst een toelichting gegeven op het programma:
  • Prof. dr. Martin van Hees (Rijksuniversiteit Groningen, lid NWO-werkgroep Kwaliteit van leven en gezondheid)
  • Prof. dr. Carmen Dirksen (Universiteit Maastricht, lid NWO-werkgroep Kwaliteit van leven en gezondheid)
  • Marlies van de Meent (NWO-Geesteswetenschappen)

  • Wetenschappers en maatschappelijke organisaties / bedrijven met elkaar kennis laten maken om partnerschappen te kunnen vormen

U kunt zich tevens aansluiten bij de LinkedIn-groep voor onderzoekers en potentiële partnerorganisaties.

 

Powerpoint presentaties


Bron: NWO

Kenmerken

Wetenschapsterrein

Geesteswetenschappen ZonMw (gebied)

Programma

Kwaliteit van leven en gezondheid

Speerpunt

Samenwerken in thema's (2011-2014) Thema: Leven in gezondheid (2011-2014)