Matchmakingsbijeenkomst Uncertainty Reduction in Smart Energy Systems

5 februari 2013

Donderdag 14 februari 2013 van 13.00-18.00 uur in de Jaarbeurs in Utrecht Wetenschappers, bedrijfsleven en maatschappelijke/publieke organisaties zijn welkom op deze Matchmakingsbijeenkomst Uncertainty Reduction in Smart Energy Systems. Met deze bijeenkomst wil NWO indirect bijdragen aan de formulering van sterke projectaanvragen binnen de NWO-programma Uncertainty Reduction in Smart Energy Systems (URSES).

Het programma URSES wil een bijdrage leveren aan het verminderen van onzekerheid voor actoren in het energiesysteem en beoogt een snelle transitie naar een betrouwbaar, betaalbaar en duurzaam energiesysteem tot stand te brengen. URSES maakt onderdeel uit van de NWO-bijdrage aan de topsector Energie – TKI Switch2SmartGrids. Deze  wordt gefaciliteerd door het NWO-gebied Maatschappij- en Gedragswetenschappen.

Onderzoekers uit onder meer wiskunde en informatica kunnen onderzoeksvoorstellen indienen onder andere op het terrein van slimme energiesystemen. De deadline voor het indienen is 23 april 2013.

Meer informatie over de bijeenkomst en aanmelden

Meer informatie over de call URSES

Bron: NWO

Kenmerken

Wetenschapsterrein

Exacte Wetenschappen Maatschappij- en Gedragswetenschappen Technische Wetenschappen

Programma

Smart Energy Systems

Speerpunt

Thema: Duurzame energie (2011-2014) Samenwerken in thema's (2011-2014)