Call for proposals International Civic and Citizenship Education Study 2016 open voor aanvragen

3 september 2013

Na eerder aan de International Civic and Citizenship Education Study 2009 (ICCS 2009) te hebben deelgenomen, heeft Nederland onlangs besloten om ook te participeren in ICCS 2016. Doel van dit internationaal vergelijkend onderzoek is na te gaan hoe jongeren in verschillende landen in de 21e eeuw voorbereid zijn op hun rol als burger en welke veranderingen zich daarbij de voorbije jaren hebben voorgedaan. ICCS is opgezet door de International Association for the Evaluation of Educational Achievement (IEA).

Het Ministerie van OCW heeft de Programmaraad voor Fundamenteel Onderzoek (PROO) van het Nationaal Regieorgaan Onderwijsonderzoek (NRO) verzocht om dit onderzoek uit te zetten en stelt hiervoor maximaal € 600.000 beschikbaar.

 

De deadline voor indiening is 15 oktober 2013, 12.00 uur.

 

Onderzoekers die een voorstel in willen dienen, kunnen dit doen via de financieringspagina.

 

Voor meer informatie kunt u terecht bij:

•Liesbet de Haas, telefoon: +31 (0)70 344 09 57, e-mail: l.dehaas@nwo.nl.

Bron: NWO

Kenmerken

Wetenschapsterrein

Maatschappij- en Gedragswetenschappen Nationaal Regieorgaan Onderwijsonderzoek

Programma

Programmaraad voor het onderwijsonderzoek (PROO)

Speerpunt

Samenwerken in thema's (2011-2014)