Vooraankondiging call China Netherlands JSTP: Smart Energy in Smart Cities

31 oktober 2013

Medio november 2013 opent NWO de Call for Proposals China Netherlands JSTP: Smart Energy in Smart Cities. Nederlandse en Chinese onderzoeksgroepen kunnen gezamenlijke financiering aanvragen voor onderzoek op het terrein van duurzame stedelijke ontwikkeling en slimme oplossingen die leiden tot efficiënter energiegebruik en energiebesparing in steden.

In het Joint Scientific Thematic Research Programme (JSTP) verschijnt elk jaar één call for proposals. Dit jaar is het thema Smart Energy in Smart Cities, waarbij onder andere planologische, psychologische, economische, bestuurskundige en juridische vraagstukken op het terrein van duurzame stedelijke ontwikkeling aan bod komen.

Budget en belangrijke data

Voor deze call is vanuit NWO een maximaal budget van 1,6 miljoen euro beschikbaar voor vijf gezamenlijke onderzoeksprojecten en maximaal drie dialogue seminars. De Chinese partners dragen een vergelijkbaar budget bij.

De deadline voor het indienen van intentieverklaringen is hoogstwaarschijnlijk 8 januari 2014. De deadline voor het indienen van aanvragen is hoogstwaarschijnlijk 19 maart 2014.

Partners

Voor het JSTP-programma werken OCW, KNAW en NWO samen met de Ministry of Science and Technology of the People’s Republic of China (MoST), de Ministry of Education of the People’s Republic of China (MoE), de Chinese Academy of Sciences (CAS) en de Chinese Academy of Social Sciences (CASS).

Meer informatie over de call for proposals is medio november 2013 beschikbaar op de financieringspagina. U kunt voor meer informatie over deze call ook contact opnemen met drs. Robbert-Jan Slobben, 070 3440976, r.slobben@nwo.nl.

Bron: NWO

Kenmerken

Wetenschapsterrein

Maatschappij- en Gedragswetenschappen

Programma

Samenwerking China (JSTP) JSTP Smart Energy in Smart Cities

Speerpunt

Internationaal samenwerken (2011-2014)