Vici-toekenningen op het gebied van de maatschappij- en gedragswetenschappen

5 februari 2013

Vijf vooraanstaande wetenschappers op het gebied van de maatschappij- en gedragswetenschappen, krijgen ieder anderhalf miljoen euro om de komende vijf jaar onderzoek te doen en een onderzoeksgroep op te bouwen. Zij ontvangen een Vici uit de Vernieuwingsimpuls van NWO. Vici is een van de grootste persoonsgebonden wetenschappelijke premies van Nederland.

Toekenningen op het gebied van de maatschappij- en gedragswetenschappen

Unravelling the brain code for listening to natural auditory scenes
Prof. dr. E. (Elia) Formisano, Maastricht University – Cognitive Neurosciences
Hearing often involves extracting the relevant information from mixtures of simultaneous sounds (for example voices, traffic, music). In this project, researchers study how the human brain performs this task and develop computer programs that imitate the brain's amazing capabilities.

Hoe beslissen kinderen en adolescenten
Dr. H.M. (Hilde) Huizenga, UvA- Ontwikkelingspsychologie
Kinderen en adolescenten gebruiken simpele strategieën om beslissingen te nemen. Om een beter inzicht te krijgen in deze strategieën gaan de onderzoekers beslisgedrag en hersenactiviteit tijdens beslisgedrag mathematisch modelleren.

Verloren plezier terugwinnen
Prof. dr. A.J. (Tineke) Oldehinkel, UMCG - Psychiatrie
Wanneer het niet meer lukt om plezier te ervaren is dat bijzonder akelig, vooral voor jonge mensen. Dit onderzoek gaat na hoe plezierverlies ontstaat, op welke manieren het zich uit en hoe verloren gegaan plezier teruggewonnen kan worden.

Bevriezen, vechten of vluchten
Prof. dr. K. Roelofs, Radboud Universiteit Nijmegen - Faculteit der Sociale Wetenschappen
Politieagenten worden blootgesteld aan tal van stressvolle ervaringen. De belangrijkste reacties hierop zijn bevriezen, vechten of vluchten. Deze stressreacties zijn niet alleen bepalend voor schietgedrag maar voorspellen ook posttraumatische stressklachten. De onderzoekers gaan na welke neurocognitieve processen daarvoor zorgen.

Grensdoden
Prof. mr. T.P. (Thomas) Spijkerboer, VU – Migratierecht
Sinds twee decennia worden de Europese grenzen op nieuwe manieren bewaakt (externalisering, privatisering, militarisering). In dezelfde periode is het aantal migranten dat omkomt tijdens een poging Europa te bereiken flink gestegen. Is het stijgende aantal doden een mensenrechten issue?

Over Vici

NWO selecteert de Vici-laureaten op basis van de kwaliteit van de onderzoeker, het innovatief karakter en de wetenschappelijke impact van het onderzoeksvoorstel en kennisbenutting. Voor het eerst zijn de Vici-aanvragen beoordeeld door een commissie die wetenschapsbreed is samengesteld.

De onderzoekers zijn vrij om hun onderzoeksonderwerp te kiezen. Vici geeft onderzoekers de mogelijkheid een eigen onderzoeksgroep op te bouwen en vijf jaar lang onderzoek te doen. Hiermee is Vici niet alleen een impuls voor de onderzoekers die zelf een Vici krijgen, maar creëert NWO ook ruimte voor een groot aantal jonge onderzoekers.

Bekijk voor meer informatie het NWO-persbericht of ga naar de alfabetische lijst met alle gehonoreerden en een korte beschrijving van hun onderzoeksprojecten.

Bron:

Kenmerken

Wetenschapsterrein

Maatschappij- en Gedragswetenschappen

Programma

Vernieuwingsimpuls

Speerpunt

Investeren in talent en vrij onderzoek (2011-2014)