Verhuizing naar verzorgingshuis geen drama voor ouderen

14 januari 2013

Een Nederlands gezegde luidt: Oude bomen moet je niet verplanten. Ouderen beschouwen verhuizen als een stressvolle gebeurtenis en de overheid steunt de wens van ouderen om zolang mogelijk zelfstandig te blijven wonen in hun vertrouwde huis. Uit onderzoek van Brigitte Bloem blijkt juist dat een verhuizing voor ouderen geen drama is. Ze zag dat ouderen in hun nieuwe omgeving nieuwe contacten opdoen en dat degenen die naar een verzorgings- of verpleeghuis verhuizen minder eenzaam worden.

Bloem onderzocht verhuizingen in relatie tot levensgebeurtenissen, zoals pensionering en het verlies van een partner. Ouderen verhuizen naar een verzorgings- of verpleeghuis wanneer hun gezondheid slecht is en ze alleen wonen. Vaak zijn ze dan al enige tijd omringd door een netwerk van mantelzorgers en professionele zorgverleners. Na de verhuizing zijn deze kwetsbare ouderen minder emotioneel eenzaam. Emotionele eenzaamheid gaat vooral over het gemis aan goede vrienden en aan gezelligheid. De groep ouderen die hun partner verliest en al een slechtere gezondheid had, verhuist naar een aangepast huis, bijvoorbeeld een aanleunwoning.

Bloem concludeert dat een verhuizing niet sociaal of emotioneel ontwrichtend is en dat ouderen goed in staat zijn zich aan te passen. Voor het fenomeen dat ouderen na een pensionering naar een mooiere of warmere omgeving verhuizen, vond Bloem geen aanwijzingen. Na een verhuizing verliezen ouderen vooral het contact met hun voormalige buren maar ze gaan in hun nieuwe omgeving weer nieuwe buurcontacten aan. Vrijwilligerswerk, gevoelens van veiligheid en een landelijke omgeving maken dit gemakkelijker.

Dit onderzoek is mogelijk gemaakt met een subsidie van NWO.

bron: Vrije Universiteit Amsterdam

Bron:

Kenmerken

Wetenschapsterrein

Maatschappij- en Gedragswetenschappen