Toekenningen The Application of Operations Research in Urban Transport

4 februari 2013

Binnen het programma Samenwerking China (NSFC) hebben de gebieden Exacte Wetenschappen en Maatschappij- en Gedragswetenschappen zeven projecten gehonoreerd op het gebied van Operations Research in Urban Transport. De betrokken Nederlandse en Chinese onderzoekers zullen gezamenlijk werken aan nieuwe oplossingen voor de wereldwijde verstedelijking.

‘Operations Research’ is een interdisciplinaire wiskundige wetenschap die zich richt op effectief gebruik van middelen. Toepassingsgebieden van het onderzoek zijn onder andere Verkeer, Openbaar Vervoer en Logistiek.

Toekenningen

De ingediende voorstellen zijn beoordeeld door een internationaal samengestelde commissie, waarin ook Chinese onderzoekers zitting hadden. Van de onderzoeksvoorstellen die eind april 2012 door teams van Nederlandse en Chinese onderzoekers zijn ingediend, zijn de volgende zeven gehonoreerd (door Exacte Wetenschappen* respectievelijk Maatschappij- en Gedragswetenschappen**) :

 • Tradable driving rights: an effective travel demand management tool for maintaining accessibility and sustainability**
  Dr. ir. D.F. Ettema, Universiteit Utrecht / Dr. M. Xu, Beijing Jiaotong University
 • Traditional retail channel logistics in megacities*
  Prof. dr. J.C. Fransoo, Technische Universiteit Eindhoven / Prof. dr. L. Zhao, Tsinghua University
 • Robust, optimal, predictive, and integrated urban traffic control**
  Prof. dr. ir. S. P. Hoogendoorn, Technische Universiteit Delft / Dr. R.M. Li, Tsinghua University
 • Optimal multimodal network management for urban emergencies*
  Dr. ir. A.J. Pel, Technische Universiteit Delft / Prof. dr. H.M. Zhang, Tongji University
 • Multi-level predictive traffic control for large-scale urban networks*
  Prof. dr. ir. B. de Schutter, Technische Universiteit Delft / Prof. dr. Y. Xi, Shanghai Jiao Tong University
 • Dynamic activity-travel assignment in multi-state supernetworks**
  Prof. dr. H.J.P. Timmermans, Technische Universiteit Eindhoven / Prof. dr. H.J. Huang, Beijing University of A&A
 • Private roads in mixed private-public networks**
  Prof. dr. E.T. Verhoef, Vrije Universiteit / Prof. dr. X. Zhang, Tongji University

 

De Nederlandse bijdrage aan het onderzoek betreft promotie- of postdoconderzoeksprojecten aan Nederlandse universiteiten met een maximale looptijd van vier jaar. Aan Nederlandse zijde is hiermee een bedrag gemoeid van in totaal zo’n M€ 1,75. Het thema sluit aan bij een van de door het kabinet aangewezen topsectoren, te weten Logistiek.

Samenwerking Nederland en China

NWO heeft een duurzame overeenkomst met de National Natural Science Foundation of China (NSFC) ter bevordering van de internationale samenwerking tussen onderzoekers. In 2012 openden zij de gezamenlijke call gericht op het thema ‘The Application of Operations Research in Urban Transport’. Dit thema komt voort uit de wereldwijde verstedelijking die vraagt om nieuwe en onconventionele oplossingen voor mobiliteitsbehoeften van mensen en voor logistieke problemen rond goederenvervoer. Op strategisch niveau is behoefte aan modellen voor infrastructurele planning, zorg voor het milieu en veiligheidsaspecten. Op operationeel niveau vereisen het beheer, de planning en beheersing van de verschillende vervoersstromen veel aandacht.

Meer informatie over dit programma is verkrijgbaar bij:

Petra de Bont (EW), p.debont@nwo.nl

Henk Waaijers (MaGW), h.waaijers@nwo.nl

 

Bron: NWO