Sneller afgeleid door prille verliefdheid

4 november 2013

Verliefde personen kunnen zich minder goed concentreren en voeren taken waarvoor aandacht vereist is minder goed uit. Dit concludeert onderzoeker Henk van Steenbergen met collega's van de Universiteit Leiden en de Universiteit van Maryland. Het artikel staat in het tijdschrift Motivation and Emotion.

Hoe verliefder, hoe minder concentratie op een taak

Drieënveertig proefpersonen die minder dan een halfjaar eerder een relatie kregen, voerden een aantal taken uit waarbij ze zo snel mogelijk relevante van irrelevante informatie dienden te scheiden. Het bleek dat hoe verliefder zij waren, hoe minder goed ze zich konden afsluiten voor afleidende informatie tijdens de taak. De mate van verliefdheid blijkt dus samen te hangen met hoe goed iemand zich kan concentreren. Er was geen verschil in prestaties tussen mannen en vrouwen.

Cognitieve controle

Om de verliefdheid van de proefpersonen extra aan te wakkeren, luisterden ze naar muziek die romantische gevoelens in hen opriep en fantaseerden ze over een romantische gebeurtenis. Tevens vulden de proefpersonen een vragenlijst in, waarmee de onderzoekers de intensiteit van verliefdheid vaststelden. De onderzoeksresultaten van Henk van Steenbergen verschillen van resultaten uit eerder onderzoek. Uit vorige onderzoeken bleek dat je afsluiten voor afleiding juist nodig is om een relatie op de lange termijn goed te houden. Dus jezelf kunnen beheersen, ook wel ‘cognitieve controle’ genoemd, en verleidingen weerstaan die de relatie kunnen bedreigen.

Liever aan je geliefde denken

In het onderzoek van Van Steenbergen daarentegen hadden de proefpersonen pas enkele maanden een relatie. ‘Als je net een relatie begint, kun je je minder goed concentreren op andere zaken, omdat je mogelijk een groot deel van je cognitieve capaciteit besteedt aan je geliefde,’ verklaart Van Steenbergen. 'Voor blijvende liefde in een langdurige relatie lijkt het juist wél belangrijk om over veel cognitieve controle te beschikken.' Een goede balans door de tijd heen tussen meer en minder cognitieve controle kan dus cruciaal zijn voor het succes van een relatie.

Waarom hangt verliefdheid samen met concentratie?

Van Steenbergen benadrukt dat het onderzoek naar verliefdheid en afleiding nog maar in de kinderschoenen staat. ‘De reden waarom verliefdheid samenhangt met concentratievermogen is nog niet duidelijk. Het zou kunnen dat verliefden al hun cognitieve energie gebruiken om aan hun geliefde te denken, waardoor ze geen energie meer over hebben om een saaie taak goed te doen. Het kan echter bijvoorbeeld ook dat het verband andersom is: dat mensen die zich minder goed kunnen concentreren, sterkere gevoelens van verliefdheid ervaren dan mensen die zich goed kunnen concentreren.’ Vervolgonderzoek zal dit moeten uitwijzen.

Dit onderzoek is mogelijk gemaakt met een financiering van NWO.

Bron: Universiteit Leiden

Bron:

Kenmerken

Wetenschapsterrein

Maatschappij- en Gedragswetenschappen

Programma

Vrije competitie

Speerpunt

Investeren in talent en vrij onderzoek (2011-2014)