Vooraankondiging tweede call Slimme sturing

25 september 2013

In de eerste week van oktober 2013 opent NWO de tweede call voor het programma Slimme sturing (Smart Governance). In deze call kunnen wetenschappers financiering aanvragen voor onderzoek op het gebied van de transitie naar efficiëntere en slimme vormen van organisatie en governance.

Deze call voor volledig aanvragen is de tweede fase van het programma Slimme sturing. In mei 2013 is een eerste call voor Partnership Development gesloten waarin aanvragers een kleine subsidie konden aanvragen voor activiteiten gericht op het ontwikkelen van samenwerkingsverbanden met private, publieke en maatschappelijke organisaties. In juli 2013 ontvingen 11 aanvragers in deze call een subsidie van maximaal 20.000 euro. Onderzoekers die in de eerste call een subsidie ontvingen worden dringend verzocht om een volledige aanvraag in te dienen in deze tweede call. Onderzoekers die geen subsidie hebben gekregen in de call voor Partnership Development of die in de call voor Partnership Development niet hebben ingediend, mogen wel een aanvraag indienen in de tweede call.

Het programma beoogt excellent interdisciplinair onderzoek en samenwerking tussen universitaire en niet-universitaire partners, zoals private, publieke en maatschappelijke organisaties te stimuleren. Om hiertoe te komen, dienen alle bij een onderzoeksvoorstel betrokken samenwerkingspartners een consortium op te richten. De externe partner die deel uitmaakt van het consortium dient minimaal 25 procent van het bij NWO aangevraagde budget in cash bij te dragen.

Intentieverklaringen dienen uiterlijk 5 november 2013 te worden ingediend, waarna volledige onderzoeksvoorstellen kunnen worden ingediend tot uiterlijk 14 januari 2014. Let op! Een volledige aanvraag kan alleen worden ingediend als eerder een intentieverklaring is ingediend.

Meer informatie over de call for proposals zal in de week van 30 september-4 oktober 2013 beschikbaar komen op de financieringspagina. Het programma Smart Governance maakt deel uit van de Sociale Infrastructuur Agenda.

 

Bron: NWO

Kenmerken

Wetenschapsterrein

Maatschappij- en Gedragswetenschappen

Programma

Slimme sturing

Speerpunt

Samenwerken in thema's (2011-2014)