Rendement ideeënwedstrijd verbetert door uitloven meerdere kleine prijzen

13 december 2013

Bedrijven die een online ideeënwedstrijd uitschrijven, ontvangen creatievere ideeën wanneer ze meerdere kleine prijzen in plaats van één of weinig grote prijzen uitloven. Dit concludeert NWO-onderzoeker Johanna Slot, die op 18 december aan de Tilburg University promoveert.

Bedrijven schakelen steeds vaker (online) de hulp in van buitenstaanders tijdens het innovatieproces – ook wel crowdsourcing genoemd. Johanna Slot bestudeerde ruim 100 online ideeënwedstrijden en ging na wat het effect was van de prijzen die werden uitgeloofd op de creativiteit van de inzendingen. Het bleek dat het opdelen van het totale prijzengeld in meerdere kleinere prijzen creatievere ideeën oplevert dan het uitloven van slechts één of weinig grote prijzen. Ook blijkt dat de ingezonden ideeën creatiever zijn als de waarde van de prijzen aan elkaar gelijk is.

Rangorde creativiteit

De onderzoeker liet in totaal 623 winnende ideeën van de 5999 inzendingen voor 106 ideeënwedstrijden op een online platform opnieuw beoordelen door 10 juryleden met een bewezen creatieve achtergrond. Het ging hierbij om wedstrijden waarbij bijvoorbeeld een nieuwe verpakking voor een product ontwikkeld moest worden of een bestaand product verbeterd diende te worden. Vervolgens heeft de onderzoeker geanalyseerd welke prijsstructuren gehanteerd werden bij de gerangschikte winnende inzendingen van meest creatief naar minst creatief.

Motiverende prijs

Wat maakt dat het uitreiken van meerdere kleinere prijzen creatievere ideeën oplevert dan één of weinig grote prijzen? ‘Het open karakter van de ideeënwedstrijd is belangrijk,’ geeft Slot als verklaring. ‘Vaak staan je ideeën online, ongeacht of je hebt gewonnen of niet. Het bedenken van een creatief idee vergt tijd en moeite, de prijzen moeten dus voldoende motiverend werken. De kans op het winnen van een prijs, en daarmee op erkenning van je creativiteit, is groter bij een prijsstructuur van meerdere prijzen. Gelijke prijzen hebben daarbij het voordeel dat iedere winnaar de ‘eerste prijs’ heeft.’

Aantal deelnemers niet vergroten

Hoe hoger de totale waarde van de prijzen per wedstrijd, hoe meer deelnemers iets inzenden, vond Slot. Meer deelnemers zorgen er echter niet voor dat de inzendingen creatiever worden. Het is dus belangrijker om goede voorwaarden te scheppen waardoor deelnemers tijd en energie gaan steken in het bedenken van een creatieve inzending, dan om te zorgen dat veel mensen een idee indienen. Gedetailleerd omschrijven wat de gewenste uitkomst is, levert bijvoorbeeld creatieve inzendingen op. Het gedetailleerd beschrijven van de bouwstenen die een deelnemer moet gebruiken in zijn idee, vermindert juist de mate van creatieve input.

Rol leverancier en klant

In haar proefschrift keek de promovenda ook naar het betrekken van leveranciers in productontwikkeling. Dit zorgt er voor dat producten snel en goedkoop op de markt worden gebracht, maar het gaat ten koste van de innovativiteit. Het betrekken van klanten draagt wél bij aan de innovativiteit van producten, maar zorgt voor vertraging bij het op de markt brengen van het product. Wanneer een klant tegelijk ook leverancier is van de productontwikkelende organisatie (zoals in een business-to-business relatie het geval kan zijn), verslechtert het productontwikkelingsproces. In zo’n situatie is de rolverdeling onduidelijk, en gaat er kostbare tijd en energie verloren aan het uitzoeken van ieders taken en verantwoordelijkheden.

Dit onderzoek is mogelijk gemaakt met een Vidi-financiering uit de Vernieuwingsimpuls.

Bron: NWO

Kenmerken

Wetenschapsterrein

Maatschappij- en Gedragswetenschappen

Programma

Vernieuwingsimpuls

Speerpunt

Investeren in talent en vrij onderzoek (2011-2014)