Nu vooraanmelden voor PROO Samenhangende onderzoeksprojecten

27 november 2013

Onderwijsonderzoekers kunnen tot 4 februari 2014 een vooraanmelding indienen voor de ronde PROO Samenhangende onderzoeksprojecten. Er zijn vier verschillende onderzoekslijnen waarop kan worden ingediend. Vooraanmelden is verplicht om in aanmerking te komen voor het uitwerken van een voorstel later dat jaar.

Samenhangende onderzoeksprojecten zijn projecten van grotere omvang waarin meerdere onderzoekers samenwerken. Voorstellen moeten passen binnen een van de volgende vier onderzoekslijnen:

  • Onderwijsleerprocessen en hun opbrengsten;
  • Onderwijspersoneel en schoolorganisatie;
  • Het onderwijsstelsel;
  • De pedagogische functie van het onderwijs.

 

Tijdpad

De meest kansrijke kandidaten ontvangen in mei 2014 een uitnodiging om een uitgewerkte aanvraag in te dienen. Uitgewerkte aanvragen moeten 1 juli 2014, 12.00 uur, ontvangen zijn. Alle belangrijke data vindt u hieronder:

  • 4 februari 2014, 12:00 uur - deadline indienen vooraanmeldingen;
  • mei 2014 - selectie door de PROO;
  • mei 2014 - versturen uitnodiging tot uitwerken onderzoeksvoorstellen;
  • 1 juli 2014, 12:00 uur - deadline indienen uitgewerkte voorstellen;
  • december 2014 - besluitvorming door de PROO.

 

Over de PROO

Deze ronde valt onder het Programma Onderwijsonderzoek 2012-2015 van de Programmaraad voor fundamenteel onderzoek (PROO). De PROO financiert fundamenteel onderzoek naar beleid en praktijk binnen het Nederlandse onderwijs, en is per 2014 een onderdeel van het Nationaal Regieorgaan Onderwijsonderzoek (NRO).

 

Bekijk het Programma Onderwijsonderzoek 2012-2015 van de PROO.

 

Meer informatie over de PROO en deze ronde op www.nro.nl/proo.

 

Direct vooraanmelden? Ga dan naar de NWO-pagina over deze ronde.

 

Bron: NWO

Kenmerken

Wetenschapsterrein

Maatschappij- en Gedragswetenschappen Nationaal Regieorgaan Onderwijsonderzoek

Programma

Programmaraad voor het onderwijsonderzoek (PROO)

Speerpunt

Samenwerken in thema's (2011-2014)