Nieuw model om reacties te meten van financiële markten op ingezet beleid

5 februari 2013

Voor beleidsmakers is het niet alleen belangrijk te weten hoe er op financiële markten wordt gedacht over het risico van een individuele bank of staat, maar ook over de risico’s van groepen banken of staten. Een belangrijke complicatie hierbij is dat de signalen vanuit financiële markten in hoge mate variëren over de tijd en dus moeilijk zijn uit te filteren. Xin Zhang ontwikkelde een nieuw econometrisch filter dat rekening houdt met al deze complexiteiten.

Vanuit dit nieuwe raamwerk ontwikkelde hij indicatoren om de spanning in het financiële systeem te meten zoals die door financiële markten wordt gepercipieerd. Dergelijke indicatoren kunnen door beleidsmakers worden benut om tijdig beleid in te zetten, dan wel de reacties te meten van financiële markten op al ingezet beleid.

Als één bank omvalt, is er een probleem. Als twee of meer banken tegelijk omvallen, is het probleem voor de economie aanzienlijk groter: het vertrouwen in het financiële systeem als geheel kan dan zo worden aangetast, dat ook andere (verder gezonde) banken in de problemen komen door paniek bij consumenten en op financiële markten. Iets soortgelijks geldt voor betalingsrisico’s bij landen, bijvoorbeeld in de Eurozone: als één land in de problemen komt, is dat mogelijk nog goed op te vangen met de overige lidstaten, bijvoorbeeld via het Europese Financiële Stabiliteitsfonds. Als er meerdere landen tegelijk in de problemen komen, kan paniek op de markten zorgen voor een kettingreactie, zodat zelfs een stabiliteitsfonds niet toereikend is.

The Wall Street Journal besprak resultaten uit het hoofdstuk van Zhang over het landenrisico binnen de Eurozone. Zhang laat daar onder andere zien dat financiële markten de risico’s op individuele landen lager inschatten na de niet-standaard monetaire acties van de ECB. Tegelijk blijkt echter dat de inschatting van financiële markten onveranderd blijft met betrekking tot het risico in het Euroblok als geheel: de kans dat er in andere landen iets misgaat als er in één specifiek land iets misgaat, blijft onveranderd, ook na het ingezette beleid.

Dit onderzoek is mogelijk gemaakt met een subsidie van NWO.

Bron: Vrije Universiteit Amsterdam

Bron:

Kenmerken

Wetenschapsterrein

Maatschappij- en Gedragswetenschappen

Programma

Vernieuwingsimpuls

Speerpunt

Investeren in talent en vrij onderzoek (2011-2014)