Nieuw lid NRO Programmaraad voor fundamenteel onderzoek

1 december 2013

Per 1 december 2013 is een nieuw lid toegetreden tot de Programmaraad voor fundamenteel onderzoek (PROO) van het NRO. Het betreft mw. dr. I.M. (Ilse) van Eekelen. Zij volgt mw. dr. Dominique Majoor op, die de PROO vanwege verandering van werkkring heeft verlaten.

Ilse van Eekelen studeerde onderwijskunde aan de Universiteit Utrecht. Zij promoveerde in 2005 aan de Universiteit Maastricht met een proefschrift getiteld ‘Teachers’ will and way to learn. Studies on how teachers learn and their willingness to do so’. Zij is sinds november 2010 rector aan het Revius Lyceum in Doorn.

 

Eerder was zij onder meer werkzaam als onderwijsconsultant bij Twynstra Gudde, consultant en trainer in het voortgezet onderwijs bij Interstudie NDO en directielid a.i. bij het Isendoorn College in Warnsveld. Ook was zij secretaris van de Commissie Rinnooy Kan (LeerKracht!) en secretaris van de Maatschappelijke Raad VO bij de VO-raad. Haar expertise ligt op de terreinen van het voortgezet onderwijs en docent- en schoolontwikkeling.

Bron: NWO