Geen inspiratie? Ga toch fietsen!

2 december 2013

Mensen die regelmatig bewegen zijn beter in creatief denken. Dat is de uitkomst van een onderzoek door de Leidse cognitief psycholoog Lorenza Colzato. Ze publiceerde er een artikel over in het tijdschrift Frontiers in Human Neuroscience.

Eerst wandelen, dan schrijven

Van auteurs als Søren Kierkegaard, Henry James en Thomas Mann is bekend dat ze een wandeling maakten voordat ze achter de schrijftafel plaatsnamen. Dat hielp hen blijkbaar om aan nieuwe ideeën en inzichten te komen. Maar valt het ook wetenschappelijk te bewijzen dat lichamelijke oefening creatief denken vergemakkelijkt?

Divergent en convergent

Om dat uit te vinden zocht Colzato uit of regelmatig bewegen de twee hoofdbestanddelen van creativiteit kan bevorderen: divergent en convergent denken. Divergent denken betekent dat je zoveel mogelijk oplossingen voor een probleem bedenkt. Convergent denken moet juist één enkele juiste oplossing voor een gesteld probleem opleveren.

Denktaken

De psycholoog liet denktaken uitvoeren door twee groepen testpersonen: mensen die minstens vier keer per week een vorm van lichamelijke oefening verrichten- bijvoorbeeld fietsen - en mensen die niet op regelmatige basis bewegen. De eerste opdracht was een alternate uses test, waarin deelnemers moesten noteren voor welke verschillende doeleinden je een pen zou kunnen gebruiken. Daarna volgde een remote associates task: de testpersonen kregen drie ongerelateerde woorden te zien, zoals ‘tijd’, ‘haar’ en ‘uitrekken’ en zij moesten bedenken wat het verbindend element tussen de getoonde woorden was. In dit geval zou de oplossing het woord ‘lang’ kunnen zijn.

Gezond lichaam = gezonde geest

Degenen die tot de groep van regelmatige sporters behoorden, bleken beter in staat om de remote associates task te doen dan mensen die niet regelmatig bewogen. Colzato: ‘We denken dat lichamelijke beweging goed is voor het vermogen tot flexibel denken, maar alleen als het lichaam eraan is gewend om actief te zijn. Anders gaat een groot deel van de energie die voor creatief denken is bestemd op aan het bewegen zelf.” Colzato meent dat de onderzoeksuitkomsten het bekende klassieke idee van een gezonde geest in een gezond lichaam ondersteunen: ‘Regelmatig bewegen zorgt voor een cognitieve stimulans die creativiteit op een goedkope en gezonde manier bevordert.

Bron: Universiteit Leiden

Kenmerken

Wetenschapsterrein

Maatschappij- en Gedragswetenschappen

Programma

Vernieuwingsimpuls

Speerpunt

Investeren in talent en vrij onderzoek (2011-2014)