Emotionele flexibiliteit van belang tijdens ouder-kind conflicten in de adolescentie

9 oktober 2013

De adolescentie is een leeftijdsperiode waarin ouder-kind relaties belangrijke veranderingen ondergaan. Over de onderliggende mechanismen van deze veranderingen is echter nog weinig bekend. Het doel van het proefschrift van Daniëlle van der Giessen is om de rol van flexibiliteit in emotionele expressies tijdens conflict interacties beter te begrijpen.

In navolging van eerder onderzoek is gevonden dat, wanneer ouders en adolescenten tijdens conflicten in staat zijn om flexibel emoties te uiten, zij minder relationele en psychosociale problemen ervaren gedurende de adolescentie. Ouders en adolescenten die tijdens conflicten hun boosheid kunnen uiten, maar ook affectie naar elkaar kunnen tonen en met elkaar kunnen lachen, zullen goed in staat zijn om te gaan met deze conflicten. Zo’n grotere mate van emotionele flexibiliteit geeft aan dat ouders en adolescenten samen in staat zijn om emoties effectief aan te passen aan de eisen van een conflict interactie. Deze ouders en adolescenten ervaren op de lange termijn een betere relatiekwaliteit gekenmerkt door onder andere meer steun voor autonomie van adolescenten en minder ouderlijke controle. Ze rapporteren op de lange termijn ook minder psychosociale problemen met betrekking tot angst, depressie en agressie.

Echter, een gebrek aan emotionele flexibiliteit, ofwel emotionele rigiditeit, is juist gerelateerd aan relationele en psychosociale problemen tijdens de adolescentie. Dit is bijvoorbeeld het geval wanneer ouders en adolescenten tijdens conflicten blijven hangen in boosheid en klagen of juist niet in staat zijn om zulke negatieve emoties te tonen en blijven hangen in positieve emoties. Tijdens conflicten in de adolescentie is het dus voor ouders en kinderen belangrijk om zowel positieve als negatieve emoties flexibel te kunnen uiten.

Dit onderzoek is mogelijk gemaakt met een financiering van NWO.

Bron: Universiteit Utrecht

Kenmerken

Wetenschapsterrein

Maatschappij- en Gedragswetenschappen

Programma

Vernieuwingsimpuls

Speerpunt

Investeren in talent en vrij onderzoek (2011-2014)