Drie nieuwe BOPO toekenningen

23 mei 2013

De programmacommissie Beleidsgericht onderzoek primair onderwijs (BOPO) heeft besloten om drie voorstellen die zijn ingediend in de BOPO-ronde 2012 te honoreren.

In totaal waren er zes aanvragen ingediend binnen deze ronde.

Hieronder vindt u een overzicht van de gehonoreerde voorstellen, gesorteerd per programmalijn.

..............................

 • Programmalijn Passend Onderwijs
  Competenties van leerkrachten in verband met Passend onderwijs
  Dr. E.F.L. Smeets, Radboud Universiteit Nijmegen
 • Programmalijn Onderwijskwaliteit
  Opbrengstgericht werken: van beleidsspeerpunt tot de uitvoering in de groep
  Prof. dr. R.J. Bosker, Rijksuniversiteit Groningen
 • Programmalijn Onderwijsachterstanden
  Van voorschools tot en met groep 8: thema’s uit het onderwijsachterstandenbeleid onderzocht
  Drs. G. Ledoux, Universiteit van Amsterdam

 

De programmalijn Sectorontwikkeling en autonomie heeft nog geen subsidiabel voorstel opgeleverd. Voor deze programmalijn komt er binnenkort een nieuwe call. De informatie over deze call volgt zo spoedig mogelijk.

 

Bron: NWO

Kenmerken

Wetenschapsterrein

Maatschappij- en Gedragswetenschappen Nationaal Regieorgaan Onderwijsonderzoek

Programma

Beleidsgericht onderzoek primair onderwijs

Speerpunt

Samenwerken in thema's (2011-2014)