'Offline' vrienden op online community verminderen je participatie aan het netwerk

4 juli 2013

Bevat de online community (zoals Couchsurfing) waar je lid van bent vrienden die je al 'offline' kende? Dan zul je daar minder actief zijn dan wanneer je met name nieuwe personen ontmoet via de online gemeenschap. Dit terwijl nieuwe vriendschappen opgedaan via het online netwerk de participatie wel verhogen. Dit concludeert socioloog Rense Corten, die met NWO-financiering een jaar onderzoek deed aan de Stanford Universiteit. De onderzoeksresultaten zijn vandaag gepubliceerd in het open-accesstijdschrift PLOS ONE.

Rense Corten was samen met een team van onderzoekers benieuwd naar het antwoord op de vraag hoe maatschappelijke organisaties er in slagen hun leden aan zich te binden, zodat die zich inzetten voor de organisatie. In toenemende mate vormt dit soort organisaties zich via het internet, als zogenaamde online communities. Tot nu toe werd gedacht dat deze online communities alleen levensvatbaar zijn als leden elkaar al kennen voordat ze actief worden in de organisatie. Uit het onderzoek van Corten en zijn collega-onderzoekers blijkt nu dat dit niet nodig is om de online community te laten opbloeien en de leden met elkaar te laten binden. Sterker nog: vrienden binnen het online netwerk die je al eerder kende, verminderen je participatie in online community-activiteiten juist. Dit terwijl nieuwe vriendschappen opgedaan via het online netwerk de participatie wel verhogen.

'De mogelijkheid nieuwe vriendschappen te vormen en je op die manier te identificeren met de online community, is belangrijker dan het bij voorbaat kennen van de leden van de community,' geeft de onderzoeker als verklaring. Een online community verschilt daarmee duidelijk van sociale netwerksites zoals Facebook, waarbij online contact onderhouden met vrienden die je al kent een primair doel is. De resultaten van het onderzoek bieden aanknopingspunten voor het opzetten van succesvolle online communities. Zo is het belangrijk te zorgen dat leden voldoende mogelijkheden hebben binnen de gemeenschap om nieuwe contacten te leggen en te onderhouden.

Couchsurfing

Om tot de onderzoeksresultaten te komen, analyseerde de onderzoeker een unieke, geanonimiseerde dataset, die inloggegevens van 10.000 gebruikers van de online community Couchsurfing over een periode van zeven jaar bevatte. Couchsurfing is een ideële organisatie die haar leden helpt bij het vinden van logeeradressen over de hele wereld. Couchsurfleden geven van de personen in hun vriendenlijst aan of ze hen al van vóór Couchsurfing kennen of via Couchsurfing hebben ontmoet. Op die manier konden de onderzoekers nagaan wat het effect was van de samenstelling van de vriendenlijst op het inloggen.

Andere voorbeelden van online communities zijn Spotwag (platform voor het oppassen op andermans huisdieren) en MyWheels (platform voor het delen van auto's), evenals gemeenschappen van programmeurs van open-source softwareprojecten. Vervolgonderzoek dient aan te tonen of ledenbinding binnen 'offline' maatschappelijke organisaties, op een andere of vergelijkbare manier verloopt in vergelijking met online communities.

Corten is momenteel verbonden als onderzoeker aan de Universiteit van Tilburg. Hij ontving een Rubicon-financiering voor zijn onderzoek naar de dynamiek van sociale netwerken. Met Rubicon geeft NWO pas gepromoveerde wetenschappers de kans om onderzoekservaring op te doen aan internationaal vooraanstaande instituten.

Over NWO

De Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO) is een van de grootste wetenschapsfinanciers in Nederland. NWO stimuleert kwaliteit en vernieuwing in de wetenschap door het beste onderzoek te selecteren en te financieren. NWO beheert onderzoeksinstituten van (inter)nationaal belang, geeft mede richting aan het wetenschappelijk onderzoek in Nederland en brengt wetenschap en maatschappij dichter bij elkaar. Onderzoeksvoorstellen worden beoordeeld en geselecteerd door vooraanstaande wetenschappers uit binnen- en buitenland. Dankzij financiering van NWO kunnen meer dan vijfduizend wetenschappers onderzoek doen.

Bron: NWO

Kenmerken

Wetenschapsterrein

Maatschappij- en Gedragswetenschappen

Programma

Rubicon

Speerpunt

Investeren in talent en vrij onderzoek (2011-2014)