NWO-programma Kwaliteit van leven en gezondheid van start

21 januari 2013

In het nieuwe NWO-programma Kwaliteit van leven en gezondheid staat de vraag centraal hoe kwaliteit van leven in de gezondheidszorg bevorderd kan worden.

De onderzoeksresultaten dienen direct toepasbaar te zijn en moeten een concrete bijdrage leveren aan beleid en evaluatie van innovaties. Daarom werken onderzoekers binnen dit programma samen met relevante maatschappelijke organisaties en/of bedrijven. NWO heeft het onderzoeksprogramma in samenwerking met ZonMw ontwikkeld. Het programma sluit aan bij het topsectorenbeleid van het kabinet.

Welke behandelingen moeten worden opgenomen in het basispakket? Leveren sommige (zeer dure) levensverlengende behandelingen wel voldoende op om voor collectieve financiering in aanmerking te komen? Is een nieuw prototype medisch instrument voldoende interessant om verder ontwikkeld te worden en op de markt te brengen? Heeft het de voorkeur om bepaalde specialistische zorg te concentreren in één centrum, of juist niet? Hoe ver moet een zorginstelling gaan in het bevorderen van zelfredzaamheid van bewoners en hun mantelzorgers? Wat is gezondheid en ziekte? Welke ongemakken horen bij het leven?

Bij veel actuele vraagstukken in de gezondheidssector speelt kwaliteit van leven een belangrijke rol. Het belang ervan is onomstreden, er zijn instrumenten ontwikkeld om kwaliteit van leven te meten, en onderzoekers, beleidsmakers en organisaties stellen kwaliteit van leven centraal in hun werk en doelstellingen. Toch zijn nog veel vragen rondom kwaliteit van leven onbeantwoord. Wat houdt het begrip nu precies in en wat zijn de indicatoren ervan, hoe kunnen we kwaliteit van leven het beste meten, op welke manier kan het als criterium gebruikt worden bij beleid en bij de evaluatie van innovaties, en hoe komen de ethische discussies die daarbij spelen (bijvoorbeeld over dure behandelingen bij zeldzame ziekten) een stap verder?

In het programma Kwaliteit van leven en gezondheid zullen onderzoekers uit de geesteswetenschappen en uit de medische wetenschappen zich in samenwerking buigen over deze vragen. Deadline voor het indienen van vooraanmeldingen is 4 april 2013.

 

Bron: NWO

Kenmerken

Wetenschapsterrein

Geesteswetenschappen ZonMw (gebied)

Programma

Kwaliteit van leven en gezondheid

Speerpunt

Samenwerken in thema's (2011-2014) Thema: Leven in gezondheid (2011-2014)