Kennispartijen bepleiten andermaal belang van onderzoek en innovatie bij Tweede Kamer

21 november 2013

In een brief aan de Tweede Kamer heeft de ‘kenniscoalitie’ wederom gepleit voor het belang van continuïteit van investeringen in onderzoek en innovatie. De ‘kenniscoalitie’ bestaat naast NWO uit VNO-NCW, MKB Nederland, KNAW, TO2 (TNO, ECN, Deltares, MARIN en NLR), Vereniging Hogescholen en VSNU.

De brief is verstuurd aan de Vaste Commissies voor Economische Zaken en voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap die dezer dagen met de bewindslieden spreken over deze onderwerpen. In het algemeen overleg bedrijfslevenbeleid van 19 november 2013 heeft minister Kamp (EZ) gereageerd door deze brief als een steun in de rug te zien voor het topsectorenbeleid van het kabinet.

 

De kennispartijen adviseren het kabinet het kennisinvesteringsniveau van bijvoorbeeld Duitsland, Zwitserland en de Scandinavische landen te volgen en extra te investeren in onderzoek en innovatie. Verder vragen zij nogmaals aandacht voor hun eerdere advies aan het kabinet:

 

  • blijven investeren in een brede en excellente kennisbasis met voldoende ruimte voor vrij en ongebonden onderzoek;
  • doorzetten van het topsectorenbeleid dat zich er op richt om de kennissector, de overheid en het bedrijfsleven met elkaar te verbinden;
  • optimaal inspelen op het EU programma Horizon2020 voor een stevige positionering en deelname van Nederlandse kennisinstellingen en bedrijven.

 

 

 

 


Bron: NWO