Kenniscentrum op St. Eustatius in ontwikkeling

Impuls voor onderzoek en educatie Caraïbisch Nederland

5 maart 2013

De oprichting van een kenniscentrum op St. Eustatius is met de keuze van een naam en locatie enkele stappen dichterbij gekomen. Het Caribbean Netherlands Science Institute at St. Eustatius (CNSI) gaat dienen als basis voor onderzoek en monitoring in de regio en zal een educatieve rol voor de lokale gemeenschap vervullen.

Het Ministerie van OCW heeft in 2012 2,5 miljoen beschikbaar gesteld aan NWO voor het opzetten van het kenniscentrum. Daarnaast wees OCW 10 miljoen toe aan NWO voor de ontwikkeling van een onderzoeksprogramma gericht op de Caraïben. Dit initiatief biedt unieke kansen voor de Nederlandse wetenschap om zich op terreinen zoals mariene tropische ecologie en biodiversiteit, vulkanologie en tsunami-onderzoek en Caraïbische archeologie verder te profileren.

 

 

 

Het NWO-instituut Koninklijk Nederlands Instituut voor Onderzoek der Zee (NIOZ) zet het nieuwe kenniscentrum CNSI op. Later dit jaar kunnen onderzoekers bij NWO voorstellen indienen voor het Caraïbisch onderzoeksprogramma. Het onderzoeksprogramma en het kenniscentrum zijn gericht op aard- en levenswetenschappelijk onderzoek, en onderwerpen uit de geesteswetenschappen en de sociale wetenschappen.

 

 

 

Kenniscentrum

Het CNSI zal worden gevestigd in een voormalig politiegebouw. Het biedt faciliteiten voor onderzoek en ruimte voor tentoonstellingen en educatie. Wetenschappers en studenten zullen er kunnen verblijven. Een van de overwegingen voor vestiging op St. Eustatius (Statia) is de ligging van het eiland en het feit dat het gevarieerde landschap en de rijke geschiedenis van het eiland meerdere disciplines kan bedienen. Het eilandbestuur zelf draagt ook bij aan de realisatie van het CNSI.

 

 

 

Het ministerie wil met deze impuls voor de Caraïben wetenschappelijk onderzoek stimuleren en de samenwerking binnen de verschillenden onderdelen van het Koninkrijk versterken. Lokale instellingen worden bij het onderzoeksprogramma betrokken en dragen zo bij aan de opbouw van een wetenschappelijk netwerk op de Caraïben. NWO ziet binnen dit programma goede mogelijkheden en kansen voor wetenschappelijk hoogwaardig en maatschappelijk relevant onderzoek.

 

 

 

Bron: NWO

Kenmerken

Wetenschapsterrein

Aard- en Levenswetenschappen Geesteswetenschappen

Programma

Caribisch onderzoek een multidisciplinaire benadering

Speerpunt

Internationaal samenwerken (2011-2014)