www.gebareninzicht.nl: over gebarentaal, in gebarentaal

6 maart 2013

Taalwetenschappers van de Radboud Universiteit Nijmegen hebben een website voor doven gelanceerd, over gebarentaal én in gebarentaal: www.gebareninzicht.nl. Op deze site worden inzichten uit wetenschappelijk onderzoek naar gebarentaal nu voor het eerst voor doven zelf, in hun eigen taal, gepresenteerd.

Gebareninzicht.nl kwam tot stand dankzij een subsidie van NWO vanuit het programma Alfa MeerWaarde. Doel van dit NWO-programma is om onderzoeksresultaten ook buiten de wetenschap bruikbaar en toepasbaar te maken, en om de betrokkenheid van derden bij onderzoek te vergroten.

Aan de Radboud Universiteit wordt al ruim tien jaar onderzoek gedaan naar met name de Nederlandse Gebarentaal (NGT). In dat kader kwam in 2008 ook het Corpus NGT tot stand. Daar konden de plusminus 5000 doven voor wie NGT de eerste taal is, en de ongeveer 15.000 horenden in hun omgeving die NGT als tweede taal beheersen, al wel filmpjes zien en ook lezen over al het wetenschappelijk onderzoek naar 'hun' taal. 'Maar die teksten zijn op de eerste plaats geschreven voor studenten en andere taalwetenschappers. Niet alles wat daar staat is voor doven begrijpelijk of interessant', aldus gebarentaaldeskundige Onno Crasborn.

Gebareninzicht.nl is niet alleen 'nice to know', maar ook bedoeld als een digitale bibliotheek voor iedereen die NGT leert als eerste óf tweede taal. De tekst en vooral de fimpjes laten zien wat er in de Nederlandse Gebarentaal allemaal mogelijk is. Bijvoorbeeld: hoe je door je linker- en je rechterhand af te wisselen nuances kunt aanbrengen in wat je zegt. 'Het betekenisverschil tussen de ene en de andere hand in gebarentaal is een onderwerp waar we in Nijmegen veel onderzoek naar hebben gedaan. Dat verschil is belangrijker dan gedacht. In de tolkenopleiding werd er nooit aandacht aan besteed, maar nu blijkt toch dat het afwisselen van handen te vergelijken is met iets als intonatie in gesproken taal. En dat is heel informatief voor de goede verstaander. Ook in gebarentaal.' Overigens gebruikt gebareninzicht.nl niet alleen maar 'simpele taal': vaktermen uit de taalwetenschap (glossen, lexicon, arbitraire of iconische gebaren) worden niet geschuwd, maar wel uitgelegd.

Bron: NWO