Toekenningen financiering Samenwerking Vlaanderen - Nederland

26 maart 2013

Drie Vlaams-Nederlandse onderzoeksprojecten hebben financiering gekregen in het kader van het programma Samenwerking Vlaanderen – Nederland. Het doel van dit programma is het versterken van de banden tussen Vlaanderen en Nederland op het terrein van de geesteswetenschappen. Er is financiering beschikbaar voor projecten die in samenwerking worden uitgevoerd door onderzoekers die verbonden zijn aan Nederlandse en Vlaamse universiteiten. De beoogde meerwaarde van die Vlaams-Nederlandse samenwerking is een voorwaarde voor indiening.

De Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO, wetenschapsgebied Geesteswetenschappen) en het Vlaamse Fonds Wetenschappelijk Onderzoek (FWO) zijn de financiers van dit programma. Het FWO behandelde in deze financieringsronde de aanvragen.

De volgende drie aanvragen ontvangen financiering:

Op zoek naar het heden in het verre verleden
Dr. P. (Peter) van Nuffelen (Universiteit Gent) en Nederlandse medeaanvrager dr. J.W. (Jan Willem) Drijvers (RUG)
In de late Oudheid (4e-7e eeuw na Christus) herleefde de klassieke oudheid in geschriften van auteurs die het verleden wilden begrijpen en laten voortbestaan ('antiquarisme'). Dit vormde een bron van inspiratie voor de voor de latere ontwikkeling van de geschiedschrijving. In dit onderzoek wordt de culturele betekenis van het antiquarisme in de late Oudheid bestudeerd.

 

Maakbare mens? De ethische wenselijkheid van 'moral enhancement'
Prof. dr. S. (Sigrid) Sterckx (Universiteit Gent) en Nederlandse medeaanvrager prof. dr. M. (Maartje) Schermer (EUR)
Mag je iemands morele afwegingen en gedrag verbeteren met behulp van biomedische en andersoortige interventies? Bijvoorbeeld: mag je veroordeelde pedofielen chemisch castreren, of chronisch agressief gedrag onderdrukken door toediening van geneesmiddelen of diepe hersenstimulatie? In dit onderzoek staat de vraag centraal of moral enhancement vanuit ethisch perspectief en volgens Nederlandse en Vlaamse burgers en experts acceptabel is, en zo ja, welke soorten interventies je dan zou mogen toepassen, bij welke doelgroepen.

De gedaanteverandering van de Middelnederlandse verhalende literatuur in de eerste decennia van de boekdrukkunst
Prof. dr. F. (Frank) Willaert (Universiteit Antwerpen) en Nederlandse medeaanvrager dr. B. (Bart) Besamusca (UU)
De overgang van geschreven naar gedrukte boeken heeft ertoe geleid dat de Middelnederlandse verhalende literatuur van gedaante veranderde. Deze ontwikkeling wordt in dit onderzoek bestudeerd, aan de hand van 35 boeken met Nederlandstalige verhalen die op de pers gelegd werden in de eerste decennia van de boekdrukkunst (1477 – ca. 1540). Doel is om te komen tot nieuwe inzichten over deze teksten, die van grote cultureel-historische betekenis zijn, maar tot nu toe nauwelijks zijn onderzocht.

Bron: NWO

Kenmerken

Wetenschapsterrein

Geesteswetenschappen

Programma

Samenwerking Vlaanderen

Speerpunt

Internationaal samenwerken (2011-2014)