Impuls van 7,7 miljoen voor onderzoek binnen topsector Creatieve industrie

Stroom opwekken met je trui?

25 april 2013

Hoe kun je zonnepanelen en andere technologie verwerken in draagbare, modieuze kleding? Wat is de betekenis van overtuigende verhalen voor de ontwikkeling van games? Hoe kun je reacties van oudere televisiekijkers gebruiken om preciezere kennis over historisch beeldmateriaal te ontwikkelen? Wetenschappers en private en publieke partijen buigen zich samen over deze en andere vragen binnen het nieuwe onderzoeksprogramma Creatieve industrie. NWO en TNO investeren in totaal 7,7 miljoen euro in dit programma, dat 21 nieuwe wetenschappelijke onderzoeken oplevert (19 NWO-projecten en 2 TNO-projecten) die aansluiten bij het topsectorenbeleid van het kabinet.

De Nederlandse creatieve industrie maakt al jaren een zeer sterke groei door en is daarom aangewezen als een van de economische topsectoren in Nederland. Om de sector een toppositie in Europa te laten bereiken, is meer samenwerking tussen bedrijven en kennisinstellingen in de creatieve industrie noodzakelijk. Deze samenwerking wordt onder meer gestimuleerd via verschillende subsidie-instrumenten van NWO en TNO, zoals het onderzoeksprogramma Creatieve industrie.

Doel van het programma Creatieve industrie is om wetenschappelijke kennis toegankelijk te maken voor de creatieve industrie, nieuwe kennis te ontwikkelen en verbindingen tot stand te brengen tussen wetenschap en praktijk. De onderzoeksprojecten die NWO en TNO financieren binnen het programma Creatieve industrie sluiten aan bij de innovatieagenda's van de zeven innovatienetwerken binnen de topsector: Next fashion, Design, Cultural heritage, CI Next, Media & ICT, Games en Built environment.

 


De projecten die financiering krijgen hebben een looptijd van minimaal zes maanden en maximaal vijf jaar. Binnen deze onderzoeken werken wetenschappers uit kennisinstellingen samen met private en publieke partners. De partners van buiten de wetenschap financieren een deel van het onderzoek.

Het programma Creatieve industrie is een gezamenlijk initiatief van NWO Geesteswetenschappen, NWO Exacte Wetenschappen, NWO Maatschappij- en Gedragswetenschappen, het Nationaal Initiatief Hersenen en Cognitie (NIHC) en TNO. NWO steekt 7,5 miljoen euro in het programma, TNO draagt 0,2 miljoen euro bij.

Het programma Creatieve industrie is slechts één van de instrumenten waarmee NWO en TNO het onderzoek binnen de topsector Creatieve industrie stimuleren. Recent is bijvoorbeeld bekend geworden dat NWO ongeveer 1,4 miljoen euro investeert in twee onderzoeksprojecten op het terrein van Creatieve industrie (innovatienetwerk CI Next), via het instrument TOP van NWO Maatschappij- en Gedragswetenschappen. Daarnaast investeert TNO 0,8 miljoen euro in projecten op het gebied van CI Next, Media & ICT en Games. Externe partners dragen aan al deze projecten bij.

 

Creatieve Industrie toekenningen

Bron: NWO

Kenmerken

Wetenschapsterrein

Geesteswetenschappen Maatschappij- en Gedragswetenschappen Exacte Wetenschappen Hersenen, Cognitie, Gedrag

Programma

Creatieve industrie

Speerpunt

Samenwerken in thema's (2011-2014) Thema: Creatieve industrie (2011-2014)