Het verband tussen oorlog en voedsel

8 februari 2013

In oorlogstijd komt een economie langzaam tot stilstand en lijken veel aspecten van het dagelijks leven onbeduidend. Maar de vraag hoe mensen dagelijks aan hun eten komen, krijgt tijdens oorlogen juist steeds méér aandacht, zeker naarmate de schaarsheid ervan toeneemt. In haar boek 'Food and War in Mid-Twentieth-Century East Asia' beschrijft NWO-onderzoeker Katarzyna Cwiertka de effecten die oorlog heeft op de levens van gewone mensen in het Azië van de twintigste eeuw. In haar onderzoek besteedt zij structureel aandacht aan de verbanden tussen oorlogsvoering en de productie, distributie, bereiding en consumptie van voedsel. Cwiertka ontving voor haar onderzoek een Vidi-financiering voor vernieuwend onderzoek van NWO.

Yokata Air Base August 1953

Het boek behandelt kwesties als het bevoorraden van de troepen en voedselhulp aan de burgers, de langdurige en vaak verrassende implicaties van militaire mobilisatie op het voedselsysteem, het dieet en de smaak van de betrokken samenlevingen. Het centrale argument van de bundel is dat oorlog nooit slechts een verstoring, maar juist een cruciale impuls is geweest in het sociale en culturele ontwikkeling van Azië in de twintigste eeuw.

 

Door de sterke verbintenis van voedsel met het fysieke welzijn en de emotionele troost die het biedt, neemt voedsel een prominente plaats in het leven van ieder individu in. Tegelijk speelt voedsel door haar verbintenis met politieke macht en commerciële winst een fundamentele rol in de sociale en economische organisatie van elke maatschappij. Deze eigenschappen maken van voedsel een bijzonder sterke basis voor het bestuderen van historische ontwikkelingen.

 


Bron: NWO

Kenmerken

Wetenschapsterrein

Geesteswetenschappen

Programma

Vernieuwingsimpuls

Speerpunt

Investeren in talent en vrij onderzoek (2011-2014)