Extra investeringen in onderzoek vanaf 2014 via NWO

11 februari 2013

Het kabinet heeft een aantal maatregelen aangekondigd die er voor zorgen dat het structurele NWO-budget in de komende jaren grosso modo op peil wordt gehouden. De in het Regeerakkoord aangekondigde extra M€ 100 per jaar voor onderzoek wordt verdeeld via het NWO-systeem van competitie voor het beste onderzoek. Dit biedt ruimte voor verdere versterking van samenwerking tussen excellente onderzoekers en ambitieuze ondernemers om aan de hand van strategische kennisthema’s te werken aan groei van welvaart en welzijn in de toekomst.

Het kabinet bouwt met deze maatregelen voort op het gezamenlijk manifest van kennisorganisaties en het georganiseerd bedrijfsleven uit september 2012. Daarin werd gepleit voor structurele investeringen in onderzoek en innovatie om aansluiting te houden met de top 5 kenniseconomieën van de wereld. De extra investering van M€ 100 voor onderzoek, die komt van het ministerie van OCW, start met M€ 25 in 2014 en loopt op via M€ 75 in 2015 tot M€ 100 vanaf 2018. Daarnaast stelt het ministerie van EZ eenmalig M€ 50 beschikbaar aan NWO voor samenwerking tussen bedrijfsleven en onderzoekers op het terrein van fundamenteel onderzoek in het kader van de Topconsortia voor Kennis en Innovatie (TKI’s).

Jos Engelen, de voorzitter van het Algemeen Bestuur van NWO, reageert verheugd op de aankondiging door het kabinet: 'Het kabinet komt hiermee tegemoet aan onze wens om snel duidelijkheid te verschaffen over besteding via NWO van de in het Regeerakkoord opgenomen middelen, en om deze sneller beschikbaar te stellen. Deze extra investeringen zijn zeer noodzakelijk om de dalende trend van investeringen in onderzoek om te buigen. Een extra budget van uiteindelijk M€ 100 per jaar betekent dat op termijn enkele duizenden jonge onderzoekers aan de slag kunnen, vooral aan de universiteiten. Voor NWO betekenen de extra middelen dat we beter in staat worden gesteld om tegemoet te komen aan de aan ons gevraagde bijdrage aan het topsectorenbeleid en om te blijven investeren in een brede en excellente kennisbasis.'

Bron: NWO

Contact

Neem voor meer informatie contact op met de afdeling Communicatie, via +31 (0)70 344 07 29 of mail naar: