Tweede NWO ronde voor Cyber Security onderzoek open

19 november 2013

De Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (geleid door het NWO-gebied Exacte Wetenschappen) en de ministeries van Binnenlandse Zaken & Koninkrijksrelaties, Defensie, Economische Zaken, Financiën, Infrastructuur & Milieu en Veiligheid & Justitie (gecoördineerd door het ministerie van Economische Zaken) hebben samen een bedrag van € 6,4 miljoen vrijgemaakt voor een tweede cyber security ronde.

Deze tweede impuls geeft invulling aan een van de speerpunten uit de nieuwe Nationale Cyber Security Strategie (NCSS2) en heeft als doel de kennisbasis te versterken om daarmee de digitale weerbaarheid van Nederland ook in de toekomst te kunnen waarborgen. NWO financiert het  lange termijn wetenschappelijk onderzoek in publiek-private samenwerkingsverbanden met € 3,5 miljoen. Voor de korte termijn R&D projecten hebben de bovengenoemde ministeries € 2,9 miljoen uitgetrokken.

Onderzoeksthema’s

Onderzoeksvoorstellen kunnen ingediend worden binnen één of meer van de volgende negen thema’s:

  • Identity Management, privacy en vertrouwen
  • Malware en kwaadaardige infrastructuren
  • Detectie, preventie en monitoring van aanvallen
  • Forensisch onderzoek en incident management
  • Data, beleid en access management
  • Cybercrime en de underground economy
  • Risk Management, economie en regelgeving
  • Veilige ontwerpen en technieken
  • Offensieve cyber capaciteiten

Korte en lange termijn onderzoek

De NWO ronde richt zich op de periode 2014-2020 en is daarmee op de lange termijn gericht.  Voor het lange termijnonderzoek, via het NWO-instrumentarium, wordt een eigen bijdrage van de met de kennisinstellingen samenwerkende bedrijven en/of maatschappelijke organisaties verwacht. Meer informatie over het programma en de voorwaarden is (vanaf 19 november) te vinden op de website van NWO. Tot 4 maart 2014 kunnen hiervoor bij NWO onderzoeksvoorstellen worden ingediend.
Voor de korte termijn R&D projecten, via het SBIR-instrument van Agentschap NL, worden ondernemers uitgedaagd te komen met originele inventieve oplossingen, waarin verbinding met onderzoeksinitiatieven centraal staan en waarbij onderwijs- en/of kennisinstellingen betrokken zijn. Meer informatie over het programma, de indieningsprocedures en de voorwaarden is te vinden op de website van Agentschap NL.

Topsectorenbeleid

In het kader van het topsectorenbeleid en meer in het bijzonder de Roadmap ICT en de Roadmap Veiligheid (Sociale Infrastructuur Agenda), dragen het Algemeen Bestuur van NWO en de NWO-gebieden Exacte Wetenschappen (EW), Maatschappij en Gedragswetenschappen (MaGW), en de technologiestichting STW, in totaal € 3,5 miljoen bij.

Nationale Cyber Security Strategie (NCSS2)

De basis voor deze ronde is gelegd in de Nationale Cyber Security Research Agenda (NCSRA-II). De agenda is opgesteld door het ICT-Innovatieplatform ‘Veilig Verbonden’ (IIP-VV). Het cyber security-onderzoek sluit naadloos aan bij strategie van het kabinet. De uitvoering van de NCSRA-II geeft concreet invulling aan de vijfde doelstelling uit de NCSS2: “Nederland beschikt over voldoende cyber security kennis en kunde en investeert in ICT-innovatie om onze cyber security doelstellingen te behalen.” Tevens vervult NCSRA-II een roadmap functie voor een aantal topsectoren en sluit goed aan op Europese initiatieven in dit kader.

Meer informatie

Voor meer informatie neemt u contact op met:

Bron: NWO

Kenmerken

Wetenschapsterrein

Exacte Wetenschappen Maatschappij- en Gedragswetenschappen Technische Wetenschappen

Programma

Cyber Security Veiligheid