NWO-EW en India werken samen op gebied van Smart Grids

20 februari 2013

In het huidige elektriciteitsnetwerk kunnen alternatieve energiebronnen zoals zon- en windenergie niet goed ingepast worden. Het net kan niet snel genoeg reageren op pieken in productie en vraag. Voor een duurzame toekomst met lage fossiele brandstofgebruik ligt hier een globale uitdaging. Onderzoek naar intelligente netwerken, ‘smart grids’, moet bijdragen aan een nieuw, duurzaam en flexibel netwerk. Ook verbeterde betrouwbaarheid en beveiliging zijn belangrijke issues bij de ontwikkeling hiervan

NWO Exacte Wetenschappen start het internationale programma ‘Intelligente Netten’ waarbij teams van wetenschappers uit beide landen gaan samenwerken aan projecten op dit terrein. Beide landen kennen expertises en uitdagingen op de diverse terreinen van Intelligente netwerken. Dit onderzoeksprogramma moet deze samenwerking verder gaan versterken.

Vanaf 15 februari tot 15 april kunnen wetenschappelijke teams bestaande uit wetenschappers van beide landen projectvoorstellen indienen.

Deze ‘call voor proposals’ is onderdeel van het NWO-thema Duurzame Energie en nauw betrokken bij de SES (Smart Energy Systems) en URSES programma’s van NWO. Het geheel sluit aan bij Roadmap ICT for Topsectors, Topsector Energie, en het TKI Smart Grids in het bijzonder, welke voortvloeien uit het topsectorenbeleid van het kabinet. Binnen de negen benoemde topsectoren innoveren en investeren overheid, wetenschap en bedrijfsleven samen om zo de concurrentiekracht op deze onderwerpen te versterken.

Meer informatie: www.nwo.nl/financiering-smartgrids-india

website SES: www.nwo.nl/ses

 

 

Bron: NWO