Matchmaking Cyber Security; inspirerend en succesvol

29 november 2013

Het was een inspirerende en succesvolle matchmaking tussen bedrijfsleven, kennisinstellingen en maatschappelijke organisaties. Naast één-op-één gesprekken en een informatiemarkt, waren er 33 geplande en vele spontane pitches, verdeeld over de negen cyber security thema’s uit de Nationale Cyber Security Research Agenda (NCSRA-II), waaronder: “Attack detection & prevention, monitoring”, “Cyber Crime and the underground economy”, “Risk management, economics, regulation” en “Malware and malicious infrastructures”.

Cyber Security Matchmaking Event 19 november 2013 Kyocera Stadion Den Haag

De Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO) en Agentschap NL hebben, in het kader van de tweede Cyber Security ronde, dit matchmaking event georganiseerd met als doel het cyber security veld tot gezamenlijke voorstellen te laten komen voor de korte termijn tender van de SBIR Cyber Security en de lange termijn ronde van NWO Cyber Security onderzoek.
De variatie in pitches was erg groot, deelnemers waren proactief en er was goede interactie. Verschillende pitches waren aanleiding om direct concrete vervolg afspraken te maken.

Quote track “Offensive cyber capabilities”: ‘Als wij bankkaarten konden kraken dan zaten wij hier niet om geld te bedelen.’ 

Kortom, het was een succesvolle matchmaking middag met interessante pitches en kennismakingen, waaruit naar verwachting verschillende gezamenlijke aanvragen en geslaagde onderzoeksprogramma’s voortkomen. 

Meer informatie over het programma en de voorwaarden

NWO tweede ronde Cyber Security onderzoek

Contactpersoon: drs. Jan Piet Barthel, Coördinator Cyber Security NWO

AgentschapNL SBIR Cyber Security II
Contactpersoon: drs. Mariska Warnars, Coördinator SBIR Cyber Security Agentschap NL

Bron: NWO

Kenmerken

Wetenschapsterrein

Exacte Wetenschappen Maatschappij- en Gedragswetenschappen Technische Wetenschappen

Programma

Cyber Security Veiligheid