Digging into Data: subsidieaanvragen mogelijk in internationale challenge

5 februari 2013

Nederlandse onderzoekers kunnen tot 15 mei 2013 projectvoorstellen indienen voor de internationale ‘Digging into Data Challenge’. NWO participeert in deze subsidieronde samen met het Netherlands eScience Center, waardoor Nederlandse deelname mogelijk wordt voor samenwerkingsverbanden uit de informatica, geesteswetenschappen, maatschappij- en gedragswetenschappen en het cultureel erfgoed.

Boeken, onderzoeksgegevens, economische data, bevolkingsdata, maar ook kranten en audiovisueel materiaal: steeds meer van dergelijke data worden gedigitaliseerd. Hoe ga  je als onderzoeker met die nieuwe informatie om? Hoe maak je databestanden die zich uitstrekken over vele kilometers, efficiënt toegankelijk? Hoe voer je een goede kwantitatieve analyse uit? Welke vragen stel je aan het materiaal en tot welke nieuwe inzichten leiden die? Welke consequenties hebben de nieuwe geavanceerde technieken voor de aard van het onderzoek?

Onderzoekers uit de maatschappij- en gedragswetenschappen kunnen dit jaar voor het eerst projectvoorstellen indienen. Informatici en onderzoekers uit de geesteswetenschappen hadden deze mogelijkheid vorig jaar al; zij kunnen dit jaar weer deelnemen aan de Challenge.

Eerder succesvolle deelname door Nederland
Dit is de derde keer dat de Digging into Data Challenge wordt georganiseerd en de tweede keer dat Nederland meedoet. In de eerdere twee rondes zijn in totaal ongeveer 150 aanvragen ingediend; daarvan zijn er 22 gehonoreerd. De laatste ronde van Digging into Data leidde tot drie gehonoreerde projecten met Nederlandse betrokkenheid:
- ChartEx, met Nederlandse deelname door Arno Knobbe (Universiteit Leiden): http://www.chartex.org/
- DiggiCORE, met Nederlandse deelname door Andreas Juffinger / Alastair Dunning (The European Library Office): http://core-project.kmi.open.ac.uk/blog
- ISHER, met Nederlandse deelname door Antal van den Bosch (Radboud Universiteit Nijmegen): http://www.nactem.ac.uk/DID-ISHER/

Internationaal partnerschap
De partners in de huidige Digging into Data-ronde zijn:

• Nederland:
- NWO: Exacte Wetenschappen, Geesteswetenschappen en Maatschappij- en Gedragswetenschappen
- Netherlands eScience Center (NLeSC)
• Canada:
- Canada Foundation for Innovation
- Natural Sciences and Engineering Research Council (NSERC)
- Social Sciences and Humanities Research Council (SSHRC)
• United Kingdom:
- Arts and Humanities Research Council (AHRC)
- Economic and Social Research Council (ESRC)
- Joint Information Systems Committee (JISC) zal voor beide organisaties het proces uitvoeren
• United States:
- National Endowment for the Humanities (NEH)
- National Science Foundation (NSF)
- Institute of Museum and Library Services (IMLS)

Praktische informatie
De sluitingsdatum voor projectvoorstellen is 15 mei 2013. Een aanvraag kan minimaal 25.000 en maximaal 100.000 euro bedragen. Bij toekenning komen Nederlandse aanvragers in aanmerking voor een ‘Path Finding Project bonus’ van het Netherlands eScience center, ter waarde van maximaal k€ 50 of een 0,5 fte eScience Engineer. Het NLeSC zal de mogelijkheden en voorwaarden bespreken met de hoofdaanvrager van een gehonoreerd project.

Indienen van aanvragen
Indienen kan via de website www.diggingintodata.org. Daar is ook meer informatie over deze ronde te vinden. In januari 2014 worden de toekenningen bekendgemaakt.

Meer informatie
Contactpersonen bij NWO zijn:
• Exacte Wetenschappen: Rosemarie van der Veen-Oei, r.vanderveen@nwo.nl, (+31) 70 344 08 51
• Geesteswetenschappen: Alice Dijkstra, a.dijkstra@nwo.nl, (+31) 70 344 07 36
• Maatschappij- en Gedragswetenschappen: Marcus van Leeuwen, m.vanleeuwen@nwo.nl, (+31) 70 344 09 31

Contactpersoon bij het Netherlands eScience center is:
• René van Schaik, r.vanschaik@esciencecenter.nl, (+31) 20 460 47 70

Bron: NWO

Kenmerken

Wetenschapsterrein

Maatschappij- en Gedragswetenschappen Exacte Wetenschappen Geesteswetenschappen Netherlands e-Science Center (NLeSC)

Programma

Trans-Atlantic Platform (T-AP)

Speerpunt

Internationaal samenwerken (2011-2014) Thema: Creatieve industrie (2011-2014)