Vier projecten Fonds Nieuwe Chemische Innovaties van start

4 februari 2013

De eerste projecten binnen het Fonds Nieuwe Chemische Innovaties (NCI) zijn op 29 januari gehonoreerd. Vier samenwerkingsverbanden tussen MKB en universiteiten kunnen van start met hun onderzoek.

De gehonoreerde projecten zijn allen KIEM-aanvragen. Dit zijn samenwerkingsverbanden tussen een publieke en een MKB partner om een probleem op te lossen of om een product of dienst te vernieuwen. De combinatie van kennis of expertise van de betreffende partijen die voor de uitvoering van het project benodigd is, moet daarnaast uniek zijn en niet elders commercieel verkrijgbaar. De projecten ontvangen elk 15 duizend euro uit het Fonds. De MKB partners leggen telkens 3.750 euro in.  

Ingediende projecten Begin januari was het eerste verzamelmoment voor het Fonds NCI. In totaal zijn er drie vooraanmeldingen voor een Technology Area (TA), één vooraanmelding voor een CHIPP-aanvraag en vijf aanvragen voor een KIEM-project ingediend. Het volgende verzamelmoment is op 26 maart 2013.

De vooraanmeldingen voor de drie TA-aanvragen en CHIPP-aanvraag zijn behandeld door het TKI Nieuwe Chemische Innovaties. Met de consortia wordt gesproken over een verdere uitwerking van de aanvragen.

De gehonoreerde KIEM-projecten zijn:

Prof. dr. J. Borst (NKI) i.s.m. BioNovion
Defining the use of recombinant mouse models to select and advance innovative antibodies for immunotherapy of cancer

Prof. dr. L.W. Jenneskens (UU) i.s.m. Geochem Research BV

Adsorption of metal cations from solution with carbon-supported iron(oxide) nanoparticles

Dr. L.B.F. Juurlink (UL) i.s.m. Surface Preparation Lab
Kwaliteitsbepaling van een gekromd éénkristallijn zacht metalen oppervlak

Dr. F. van Leeuwen (NKI) i.s.m. UbiQ Bio BV

Commercial development of a yeast H2B K123 Ubiquitin antibody for genome-wide evaluation of specific epigenetic modifications

Meer achtergronden over de doelen en de opzet van het Fonds NCI
Meer informatie over de financieringsmogelijkheden vanuit het Fonds NCI

Bron: NWO

Kenmerken

Wetenschapsterrein

Chemische Wetenschappen

Speerpunt

Bevorderen van kennisbenutting (2011-2014)