Topsector High Tech Systemen en Materialen

Zes toekenningen voor chemisch onderzoek

4 februari 2013

In de Topsector High Tech Systemen en Materialen (HTSM) zijn 32 projectvoorstellen gehonoreerd voor een totaal bedrag van 19 miljoen euro.

Zes toekenningen gingen naar chemisch onderzoek, waaronder projecten van prof. Rijnders (Universiteit Twente), prof. Bastiaansen, prof. Broer, prof. Brunsveld en dr. Schenning (Technische Universiteit Eindhoven), prof. Onck (Rijksuniversiteit Groningen) en dr. Houtepen en dr. Savenije (Technische Universiteit Delft).

Het geld komt voornamelijk bij de technische universiteiten terecht, die het merendeel van de aanvragen hebben ingediend. Het publieke onderzoeksbudget van 11,4 miljoen euro komt grotendeels van STW en NWO. Daarnaast dragen ook FOM en ZonMw ieder circa een miljoen euro bij. Het hightech bedrijfsleven legt 7,5 miljoen euro in waarvan 4 miljoen euro cash.
Dit betekent dat 40% van de totale projectkosten door het bedrijfsleven wordt gedragen
Alle aangevraagde projecten passen in tenminste één van de vijftien HTSM-roadmaps of in de ICT-roadmap.

Meer informatie over de HTSM-2012-call
Bekijk alle toekenningen van HTSM 2012

Bron: NWO

Kenmerken

Wetenschapsterrein

Chemische Wetenschappen

Speerpunt

High Tech Systemen en Materialen (HTSM) Thema: High tech systemen en materialen (2011-2014)