Ontrafeling van het mysterie rondom zonlicht-geïnduceerde stoom nanobellen

18 december 2013

NWO CW heeft besloten een Technology Area (TA) op het gebied van stoom nanobellen te steunen. Het programma met een budget van ruim M€ 1 staat onder leiding van prof. Detlef Lohse (Universiteit Twente, MESA+) en wordt uitgevoerd aan de Universiteiten Twente en Utrecht. TNO, Albemarle en BASF financieren samen 33% van de kosten en zijn ook bij de uitvoering van het programma betrokken.

Stoom nanobellen

Onlangs is gebleken dat metaal- (of koolstof)nanodeeltjes opgelost in water een zeer efficiënte en snelle productie van stoom veroorzaken wanneer ze belicht worden met normaal zonlicht. In dit TA programma gaan de onderzoekers proberen de vele mysteries rondom dit wetenschappelijk en technologisch zeer intrigerende proces te ontrafelen.

Over Technology Area (TA)

‘Technology Area’ is één van de publiek-private samenwerkingsvormen van het Fonds Nieuwe Chemische Innovaties (NCI). Het Fonds NCI is de bijdrage van NWO aan de Topsector Chemie, in het bijzonder  het Topconsortium voor Kennis & Innovatie (TKI) Nieuwe Chemische Innovaties. TA subsidies zijn bedoeld voor samenwerkingsprojecten van minimaal twee kennisinstellingen met twee of meer bedrijven. Deze bedrijven nemen samen een derde van de kosten voor hun rekening, NWO bekostigt de rest. De minimale omvang voor een TA is k€ 750. Vanaf 2014 mag de inbreng van de bedrijven ook gedeeltelijk in kind zijn. Er zijn in 2014 twee deadlines voor indiening van TA-aanvragen in het Fonds NCI: 18 februari en 16 september.

Meer informatie: www.nwo.nl/fonds-nci

 

Bron: NWO

Kenmerken

Wetenschapsterrein

Chemische Wetenschappen

Programma

Innovatiefonds Chemie

Speerpunt

Bevorderen van kennisbenutting (2011-2014)