Nu aanvragen voor samenwerking met Brazilië (São Paulo) in ‘Biobased Economy’

8 februari 2013

Nederlandse onderzoekers uit de chemische wetenschappen en de aard- en levenswetenschappen kunnen nu onderzoeksvoorstellen indienen op het gebied van de Biobased Economy. Zij moeten daarbij samenwerken met Braziliaanse collega’s uit de staat São Paolo.

De onderzoeksvoorstellen moeten in een van de volgende vier onderwerpen passen:

  • biomassaproductie
  • duurzame landbouw
  • bioraffinage
  • de omzetting van biomassa in brandstof en chemicaliën.

De samenwerking tussen de Nederlandse en Braziliaanse onderzoeksgroepen moet onder meer vorm krijgen in een uitwisseling van werkplekken voor enkele maanden gedurende het project.

Praktische informatie

Binnen het onderzoeksprogramma is ongeveer M€ 2 beschikbaar voor de inspanning van Nederlandse onderzoeksgroepen. De deadline voor het indienen van aanvragen is donderdag 23 mei 2013.

 Naar de call en achterliggende documentatie

Achtergrond

Dit financieringinstrument wordt mogelijk gemaakt door samenwerking tussen de NWO-gebieden Chemische Wetenschappen (CW) en Aard- en Levenswetenschappen (ALW) met de Braziliaanse counterpart FAPESP uit de staat São Paolo. In november 2012 werd hiervoor de overeenkomst ondertekend tijdens een handelsmissie. Dit initiatief vindt plaats in het kader van de topsectoren Chemie en Agri&Food.

Voor meer informatie kunt u terecht bij:

Dr. Kirsten Ampt (CW)
e-mail: k.ampt@nwo.nl
070-349 44 46

Dr. Bea Pauw (ALW)
e-mail: b.pauw@nwo.nl  
070-34 40734

Bron: NWO

Kenmerken

Wetenschapsterrein

Chemische Wetenschappen Aard- en Levenswetenschappen

Speerpunt

Internationaal samenwerken (2011-2014) Bevorderen van kennisbenutting (2011-2014)