Katalysatoren worden dubbel duurzaam

Eerste CHIPP gefinancierd uit Fonds NCI

18 december 2013

NWO-CW heeft aan prof. Krijn de Jong (UU), prof. Bert Weckhuysen (UU) en dr. Nico Sommerdijk (TU/e) de eerste CHIPP uit het Fonds Nieuwe Chemische Innovaties (NCI) toegekend. Het budget bedraagt M€ 1,5, waarvoor vijf aio’s aan de slag gaan. Shell Global Solutions International financiert het programma voor 50% en is ook intensief betrokken bij de uitvoering van het programma.

Relatie structuur en levensduur van een katalysator

Katalysatoren helpen chemische reacties te versnellen.  Ze worden in de vorm van nanodeeltjes (1 nanometer is een miljardste deel van een meter)  veel toegepast, bijvoorbeeld om aardgas om te zetten in ultraschone diesel. Deze nanodeeltjes hebben de neiging om samen te klonteren en groter te worden tijdens gebruik. Daardoor wordt de katalysator minder effectief.  In het CHIPP-programma  gaan de onderzoekers en Dr. Johan den Breejen (Shell)  proberen om relaties tussen de structuur van katalysatoren en hun levensduur beter te begrijpen. Met deze nieuwe inzichten willen zij katalysatoren ontwerpen en maken die  langer meegaan en dus duurzamer zijn.  De nieuwe katalysatoren zullen zo bijdragen aan een meer duurzame productie van bijvoorbeeld transportbrandstoffen.

Over CHIPP

CHIPP staat voor ‘Chemical Industrial Partnership Programme’ en is één van de publiek-private samenwerkingsvormen van het Fonds Nieuwe Chemische Innovaties (NCI). Het Fonds NCI is de bijdrage van NWO aan de Topsector Chemie, in het bijzonder  het Topconsortium voor Kennis & Innovatie (TKI) Nieuwe Chemische Innovaties. CHIPP-subsidies zijn bedoeld voor samenwerkingsprojecten van één bedrijf met minimaal twee kennisinstellingen. Het bedrijf neemt 50% van de kosten (in cash) voor zijn rekening, NWO bekostigt de andere helft. De minimale omvang voor een CHIPP is M€ 1,5 wanneer wordt samengewerkt met een groot bedrijf en k€ 160 in het geval dit een MKB is. Er zijn in 2014 twee deadlines voor indiening van CHIPP-aanvragen in het Fonds NCI: 18 februari en 16 september.

Meer informatie: www.nwo.nl/fonds-nci

 

Bron: NWO