Inhaalslag onderzoeksapparatuur voor chemie met BAZIS-subsidie

1 juni 2010

NWO Chemische Wetenschappen zet per direct zes miljoen euro in om de dringend gewenste inhaalslag te maken op het gebied van infrastructuur voor chemisch onderzoek. Dit bedrag is deels afkomstig uit de eigen middelen van CW en deels uit het Sectorplan Natuur- en Scheikunde. De zes miljoen komt beschikbaar in twee aanvraagrondes voor de nieuwe BAZIS-subsidie (Basis Apparatuur Zwaartepunten in Scheikunde).

Voorstellen voor de eerste ronde van de BAZIS-subsidie kunnen worden ingediend vanaf 15 juni en uiterlijk 6 oktober 2010. Onderzoekers kunnen een aanvraag doen voor (een pakket van) ‘workhorse’-apparatuur tussen de 100.000 en 1 miljoen euro. Deze ronde is alleen open voor onderzoekers binnen de zwaartepunten uit het Sectorplan Natuur- en Scheikunde, zoals geformuleerd in het advies van de commissie-Breimer dat 1 juni door OCW is goedgekeurd.  

Verhoging eerste en tweede geldstroom Sectorplan Natuur- en Scheikunde

Vanuit het Sectorplan Natuur- en Scheikunde is vanaf 2011 jaarlijks 10 miljoen euro extra beschikbaar voor de chemie en 10 miljoen voor de natuurkunde. Het grootste deel (jaarlijks totaal 14 miljoen) wordt verdeeld via de eerste geldstroom, waarvoor alle bètafaculteiten profileringsplannen hebben opgesteld. Staatsecretaris Van Bijsterveldt kende op 1 juni per universiteit de middelen daarvoor toe, op basis van het advies van de commissie-Breimer.
Een kleiner deel (jaarlijks totaal 6 miljoen) loopt via de tweede geldstroom: de helft via FOM voor de natuurkunde en de andere helft via NWO-CW voor de chemie.

Verdubbeling door NWO-CW: per jaar 6 miljoen extra beschikbaar

NWO-CW verdubbelt uit eigen middelen de Sectorplan-gelden voor de tweede geldstroom. Voor de chemische wetenschap is daardoor tussen 2011 en 2016 jaarlijks 6 miljoen euro beschikbaar om de ambities uit het Sectorplan te ondersteunen. Dit budget zet NWO-CW op verschillende manieren uit:

  1. BAZIS-subsidie (Basis Apparatuur Zwaartepunten in Scheikunde): voor ‘workhorse’-apparatuur loopt in 2010-2011 en 2011-2012 een ronde. De subsidie is beschikbaar naast de reguliere NWO-Middelgrootsubsidie (M€ 1,4 voor elk van de komende twee rondes). Met de BAZIS-subsidie wordt een hoognodige inhaalslag gemaakt op het gebied van ‘reguliere’ onderzoeksapparatuur; een wens die al was opgenomen in de strategienota van NWO-CW voor 2007-2010 en ook nadrukkelijk in het Sectorplan.
  2. ECHO-STIP-subsidie (Excellent CHemisch Onderzoek – Sectorplan Tweede geldstroom Intree Project): nieuwe hoogleraren met een uitmuntend projectvoorstel binnen de zwaartepunten uit het Sectorplan, krijgen in 2011-2012 en 2012-2013 een laagdrempelige toegangsmogelijkheid tot de tweede geldstroom. Hiervoor is jaarlijks 4 miljoen euro beschikbaar, naast de reguliere TOP/ECHO (bij CW in die jaren M€ 8 per jaar).
  3. TOP-PUNT-subsidie: in 2013-2014 en 2014-2015 staat verdere versterking van onderzoek binnen de zwaartepunten uit het sectorplan centraal. Deze komt dan beschikbaar voor (teams van) hoogleraren die werkzaam zijn in de zwaartepunten. Hiervoor is M€ 8 per jaar beschikbaar, naast de reguliere TOP/ECHO-subsidie (M€ 9 per jaar).

 

Informatie over subsidies bij Chemische Wetenschappen is te vinden via de subsidiewijzer. Actuele subsidierondes worden aangekondigd op de homepage van het gebied CW.

Handhaving toppositie van Nederlands onderzoek

Het Sectorplan Natuur- en Scheikunde kwam in 2007 tot stand via de Regiegroep Chemie, met voor de chemie ook uitdrukkelijke steun van de industrie. In het plan worden onder andere maatregelen voorgesteld om meer studenten te werven en hun uitval te verminderen, meer personeelsplaatsen en betere carrièremogelijkheden te creëren – niet in de laatste plaats voor vrouwen -, en het onderzoek in Nederland voldoende mogelijkheden te geven om te excelleren zodat de huidige toppositie in de wereld kan worden gehandhaafd.
Eind 2008 maakte het ministerie van OCW bekend jaarlijks 20 miljoen euro beschikbaar te stellen voor de jaren 2011-2016 om deze ambities te realiseren. NWO-CW stelt drie miljoen euro per jaar extra beschikbaar om de chemische wetenschap te ondersteunen bij de realisatie van de ambities uit het Sectorplan.

Bron: NWO