CW TOP/ECHO-ronde 2013-2014 is open

3 juli 2013

Vanaf nu kunt u uw aanvraag indienen bij de Vrije competitie van NWO Chemische Wetenschappen. De deadline voor indiening is dinsdag 24 september 2013, 11.59 uur ’s morgens. In totaal is er 19 miljoen euro beschikbaar.

U kiest één van de subsidievormen: TOP, ECHO, TOP-PUNT of ECHO-STIP. Iedere subsidievorm heeft specifieke voorwaarden voor indiening. U leest de gedetailleerde informatie in de Call for proposals. De Call, formulieren en richtlijnen vindt u op de financieringspagina voor TOP en op de financieringspagina voor ECHO.

Let op!
Houd u bij uw aanvraag rekening met de volgende punten:

  • U mag in de gehele Vrije competitie bij CW maximaal één aanvraag indienen als hoofd- of medeaanvrager.
  • Aanvragen worden vanaf deze ronde ook op het criterium “kennisbenutting” beoordeeld. In de beschrijving van uw onderzoeksvoorstel dient u hierover een paragraaf op te nemen.
  • Gelijktijdig met het indienen van de aanvraag via Iris dient u ook de zogeheten referentenlijst in. Zonder deze referentenlijst wordt uw aanvraag niet in behandeling genomen. Op de referentenlijst vermeldt u namen van mogelijk te raadplegen onafhankelijke, buitenlandse referenten. Voor TOP- en TOP-PUNT-aanvragen levert u minstens 12 namen aan, voor ECHO- en ECHO-STIP minstens 9.

 

Meer informatie
dr. M.M.E. (Margot) Snel
t: 070 344 07 58
m: topecho@nwo.nl

Bron: NWO