60 miljoen naar excellente chemische onderzoeksconsortia

19 december 2013

Het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap honoreert twee chemische voorstellen in het Zwaartekrachtprogramma. In totaal krijgen zes onderzoeksteams financiering om de komende tien jaar excellente wetenschappelijke onderzoeksprogramma's op te zetten. Een van de gehonoreerde chemische voorstellen is het Institute for Chemical Immunology, onder leiding van prof. dr. J.J.C. Neefjes (NKI). De tweede scheikundige honorering gaat naar het op te richten Netherlands Center for Multiscale Catalytic Energy Conversion, onder leiding van prof.dr.ir. Bert Weckhuysen (UU).

Zwaartekracht 

Het programma Zwaartekracht wordt gefinancierd door het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. De Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO) adviseert over de selectie van de teams van wetenschappers. Binnen de consortia werken wetenschappers van verschillende universiteiten samen om excellente onderzoeksprogramma's op te zetten. Zwaartekracht biedt financiële ondersteuning voor een periode van maximaal tien jaar.

De gehonoreerde teams 

NWO ontving dit jaar 41 aanvragen voor financiering binnen Zwaartekracht. Voor de selectie stelde het Algemeen Bestuur van NWO een internationale commissie in. Deze bestond uit toponderzoekers met een brede kennis van wetenschappelijke ontwikkelingen en ervaring met grotere wetenschappelijke consortia. NWO heeft OCW geadviseerd over de te financieren onderzoeksteams. 

Hieronder volgt een korte omschrijving van de twee gehonoreerde chemische consortia. 

The Institute for Chemical Immunology

Hoofdaanvrager: Prof. dr. J.J.C. Neefjes (NKI)
Medeaanvragers: Prof. dr. C.G. Figdor (UMC St Radboud), prof. dr. P. Gros (UU), prof. dr. A.J.R. Heck (UU), prof. dr. H.S. Overkleeft (UL), prof. dr. T.N.M. Schumacher (NKI)
Penvoerende instelling: UL
Toekenning: 27,6 mln euro

 Ons afweersysteem beschermt ons tegen infectieziekten en kanker. Als het niet goed werkt, kan dat nare gevolgen hebben. Maar als het afweersysteem onbedoeld te goed werkt dan kunnen juist auto-immuunziekten ontstaan waarbij het immuunsysteem het eigen lichaam aanvalt, zoals bij reumatoïde artritis en multiple sclerosis. In het Institute for Chemical Immunology (ICI) verzamelt de top in immunologie en chemie zich om een nieuw vakgebied te ontwikkelen: Chemische Immunologie. Doel is om met behulp van de chemie immuunziekten te begrijpen en oplossingen te vinden voor situaties waar het afweersysteem faalt of te actief is. Deze combinatie van vakgebieden kan een radicale verandering in de aanpak van auto-immuunziekten, infecties en kanker teweegbrengen.

Netherlands Center for Multiscale Catalytic Energy Conversion
Hoofdaanvrager: Prof. dr. ir. B.M. Weckhuysen (UU)
Medeaanvragers: Prof. dr. ir. A. van den Berg (UT), prof. dr. A. van Blaaderen (UU), prof. dr. ir. J.A.M. Kuipers (TU/e), prof. dr. D. Lohse (UT), prof. dr. R.A. van Santen (TU/e)
Penvoerende instelling: UU
Toekenning: 31,9 mln euro

Chemici, natuurkundigen en ingenieurs bundelen hun krachten om processen om toekomstige brandstoffen en chemische bouwstenen te maken radicaal te veranderen. Het onderzoek richt zich op het ontwikkelen van nieuwe en perfectioneren van bestaande katalyseprocesssen, op alle relevante schaalniveaus: vanaf het atomaire niveau tot het niveau van de daadwerkelijke reactor waarin de katalyse plaatsvindt. Het ultieme doel van het Netherlands Center for Multiscale Catalytic Energy Conversion is om zeer efficiënte katalyseprocessen te ontwikkelen voor verschillende energie- en materiaalbronnen, zoals fossiele brandstoffen, biomassa en zonne-energie.

Meer informatie over de gehonoreerde Zwaartekracht-programma’s 

Minister Jet Bussemaker van OCW (midden) reikte samen met NWO-bestuurslid Franciska de Jong woensdag 18 december aan zes consortia Zwaartekrachtpremies uit.

Bron: NWO