Continuïteit investeringen in onderzoek en innovatie essentieel

Persbericht NWO, KNAW, TO2, VSNU, Vereniging Hogescholen, VNO-NCW en MKB Nederland

26 juni 2013

Bedrijfsleven en kennisinstellingen onderstrepen in een vandaag gepresenteerd statement het belang van continuïteit van investeringen in onderzoek en innovatie. Nu bezuinigen op onderzoek en innovatie is funest voor het (toekomstig) verdienvermogen van onze economie en leidt tot uitholling van onze excellente kennisinfrastructuur. Nederland moet de ambitie behouden en realiseren om tot de top van de kenniseconomieën van de wereld te behoren.

Continuïteit investeringen in onderzoek en innovatie essentieel

Meer onderzoek leidt tot nieuwe kennis. Als daarbij optimaal wordt samengewerkt door bedrijfsleven, maatschappelijke organisaties, universiteiten, hogescholen en kennisinstellingen zal nieuwe kennis neerslaan in nieuwe producten, diensten en processen. Nieuwe kennis zorgt uiteindelijk voor behoud van welvaart en welzijn. Geld voor kennis is geen kostenpost maar een investering die zich uiteindelijk ruim terugverdient.

Op basis van het gezamenlijke manifest van 3 september 2012 heeft kabinet Rutte II stappen in de goede richting gezet door:

  • voortzetting van het topsectorenbeleid;
  • investeringen in versterking van de kenniseconomie;
  • inspelen op het EU-programma Horizon2020.

Met heldere 'spelregels' voor publiek-private samenwerking in zowel fundamenteel als toegepast onderzoek en voor intellectueel eigendom ligt naar hun mening een goede basis voor de verdere uitvoering van het topsectorenbeleid. Deze spelregels zijn vandaag door het kabinet aan de Tweede Kamer aangeboden en hebben de steun van bedrijfsleven en onderzoeksinstellingen. Zij willen hiermee aan de slag. De organisaties benadrukken dat het om meer dan spelregels gaat: om internationaal concurrerend te blijven zijn onderzoek en innovatie essentieel voor de Nederlandse economie in het algemeen en voor de topsectoren in het bijzonder.

Bedrijfsleven en kennisinstellingen roepen het kabinet daarom op om bij de invulling van nieuwe bezuinigingen onderzoek en innovatie te ontzien en zodra het kan het kennisinvesteringsniveau van Duitsland, Zwitserland en de Scandinavische landen te volgen.

Bernard Wientjes, VNO-NCW
Jos Engelen, NWO
Hans Clevers, KNAW
Thom de Graaf, Vereniging Hogescholen
Jan Mengelers, TO2
Hans Biesheuvel, MKB Nederland
Karl Dittrich, VSNU


Bron: NWO

Contact

Neem voor meer informatie contact op met de afdeling Communicatie, via +31 (0)70 344 07 29 of mail naar: