Gezocht: ideeën voor nieuwe programma’s voor EW

24 januari 2013

Het Gebiedsbestuur Exacte Wetenschappen (GB-EW) is op zoek naar ideeën voor nieuwe onderzoeksprogramma’s. Tot 15 maart kunnen onderzoekers uit de disciplines Astronomie, Informatica en Wiskunde via een ‘Call for ideas’ thema’s voor inspirerend en uitdagend onderzoek aandragen. Uit de voorstellen kiest het bestuur een aantal thema’s om uit te werken tot een programma met een gemiddelde omvang van M€ 1 tot 1,5.

Nadruk in deze programma’s ligt zowel op vernieuwend en ambitieus onderzoek als op samenwerking. Er is ruimte voor thema’s over de volle breedte van de drie EW disciplines (astronomie, informatica en wiskunde). Een thema kan zowel mono-, multi- als interdisciplinair zijn. Interdisciplinaire thema’s kunnen zich ook  op het raakvlak met een niet-EW-discipline bevinden. Verder is het van groot belang dat het thema breed gedragen wordt door binnen het (sub)vakgebied.

EW TOP subsidie
Vanaf 25 januari kunnen EW-onderzoekers ook terecht bij het financieringsinstrument TOP. Het betreft hier aanvragen voor vernieuwend, grensverleggend en risicovol onderzoek dat niet aan een specifiek onderwerp is gebonden. Hiermee zijn twee acties van start van het nieuwe EW-beleid  waarmee het gebiedsbestuur nieuwe kansen voor vrij onderzoek heeft gecreëerd voor de periode 2013-2015.

Bron: NWO