NWO scherpt beleid wetenschappelijke integriteit aan

3 december 2013

NWO heeft haar integriteitsbeleid aangescherpt. NWO maakt zich sterk voor goed wetenschappelijk gedrag en neemt extra maatregelen gericht op het voorkomen en traceren van wetenschapsfraude. Dit beleid sluit nauw aan bij het beleid van de universiteiten en de VSNU en de KNAW.

Bewustwording

Onderzoekers die bij NWO een aanvraag voor onderzoeksfinanciering doen, moeten voortaan verklaren bekend te zijn met de Nederlandse Gedragscode Wetenschapsbeoefening (VSNU, 2012) en daaraan te voldoen. Ook na toekenning van een aanvraag vraagt NWO onderzoekers in de voortgangsverslagen aan te geven de code na te leven.

 

Mogelijkheid om schendingen te melden

NWO biedt een extra mogelijkheid voor de melding van een vermoeden van inbreuk op de wetenschappelijke integriteit. Een vermoeden van schending van wetenschappelijke integriteit door een aan NWO verbonden onderzoeker (d.w.z. een persoon die werkzaam (geweest) is in een (deels) door NWO gefinancierd onderzoeksproject, een persoon die een financieringsaanvraag heeft lopen bij NWO, of een persoon werkzaam bij een NWO-instituut) kan bij NWO gemeld worden via het NWO-Meldpunt wetenschappelijke integriteit.

 

Mogelijke maatregelen van NWO na vaststelling schending van integriteit

NWO heeft per mei 2013 het NWO-fraudeprotocol uitgebreid op het punt van het schenden van wetenschappelijke integriteit. In dit protocol wordt beschreven welke procedure gevolgd wordt indien fraude wordt geconstateerd. Wanneer fraude is vastgesteld, kan een subsidie worden ingetrokken of gewijzigd. Daarnaast kan NWO geld terugvorderen.

 

Contact tussen NWO en universiteiten

Het NWO-beleid wetenschappelijke integriteit sluit aan bij dat van de Nederlandse universiteiten. NWO zet in op goed contact tussen de universiteiten en NWO over gevallen van schending van wetenschappelijke integriteit. Doorgaans zal er voor de behandeling van een klacht contact worden gezocht met de integriteitscommissie van de betrokken universiteit.

 

Over NWO

De Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO) is met een budget van 625 miljoen euro per jaar een van de grootste wetenschapsfinanciers in Nederland. NWO stimuleert kwaliteit en vernieuwing in de wetenschap door het beste onderzoek te selecteren en te financieren. NWO beheert onderzoeksinstituten van (inter)nationaal belang, geeft mede richting aan het wetenschappelijk onderzoek in Nederland en brengt wetenschap en maatschappij bij elkaar. Onderzoeksvoorstellen worden beoordeeld en geselecteerd door vooraanstaande wetenschappers uit binnen- en buitenland. Dankzij financiering van NWO kunnen meer dan vijfduizend wetenschappers onderzoek doen.

 

Bron: NWO

Kenmerken

Wetenschapsterrein

NWO-breed Sociale en Geesteswetenschappen Toegepaste en Technische Wetenschappen Maatschappij- en Gedragswetenschappen Exacte en Natuurwetenschappen

Contact

Neem voor meer informatie contact op met de afdeling Communicatie, via +31 (0)70 344 07 29 of mail naar: