Jos Engelen feliciteert VI-laureaten 2012-2013

Laureatenbijeenkomst Vernieuwingsimpuls

15 november 2013

‘Met de Vernieuwingsimpuls blijft NWO de vernieuwing van wetenschappelijk onderzoek stimuleren. De drive en creativiteit van jonge onderzoekers is essentieel voor de hoge kwaliteit van de Nederlandse wetenschap’. Dit benadrukte NWO-voorzitter Jos Engelen in zijn openingswoord op jaarlijkse VI-dag, de bijeenkomst voor nieuwe Veni- Vidi- en Vicilaureaten.

Jos Engelen, bestuursvoorzitter NWOJos Engelen, bestuursvoorzitter NWO

Jos Engelen feliciteerde ruim 125 aanwezige onderzoekers met hun in 2012 en 2013 verworven Veni-, Vidi- of Vici-toekenning, en nodigde de VI-laureaten uit om mee te denken over belangrijke kwesties uit het wetenschapsbeleid die onderdeel uit zullen maken van het strategisch plan van NWO voor de jaren na 2015. Onder andere werd het belang van mobiliteit in een wetenschappelijke carrière, het belang van werken in het buitenland en het verwerven van met name Europese beurzen, en de vermaatschappelijking van wetenschap besproken. 

VI-laureatendag. Credits: Anton van DaalVI-laureatendag. Credits: Anton van Daal

In 2012-2013 financierde NWO 273 onderzoekers met een persoonsgebonden Veni, Vidi of Vici.

De VI-dag is in het leven geroepen om VI-laureaten kennis met elkaar en NWO te laten maken, aan de hand van een bij hun behoeftes passend inhoudelijk programma. VI-laureaten volgen op deze dag workshops over voor hun wetenschappelijke carrière belangrijke thema’s zoals carrièreplanning, publiek-private samenwerking, managen van een onderzoeksgroep en communiceren over onderzoek. Jos Engelen sloot de dag af met een toost op de nieuwe VI-laureaten.


Bron: NWO

Contact

Neem voor meer informatie contact op met de afdeling Communicatie, via +31 (0)70 344 07 29 of mail naar: